24 mei 2019

Eén jaar Avg: wat nu?

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG), HELPDESK AVG, HELPDESK JURIDISCH

Nederland ICT lanceert een nieuwe Avg-certificering voor verwerkers. Bedrijven die Avg-compliant zijn, kunnen dit vanaf nu aantonen met het Data Pro Certificate. De onderliggende gedragscode ligt ter goedkeuring bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De afgelopen maanden is Nederland ICT bezig geweest om het certificeringsproces vorm te geven. In de week van 25 mei, één jaar na de ingangsdatum van de Avg, is de certificering een feit. Alle bedrijven die in Nederland persoonsgegevens verwerken kunnen aan de slag om het certificaat te behalen. De eerste bedrijven zijn inmiddels bijna gecertificeerd. Lees hier meer over het Data Pro Certificate.

Eenvoudig nagaan of bedrijf compliant is

Tegenwoordig zijn klanten verplicht om voor het aangaan van een overeenkomst te controleren of de verwerker aan de Avg voldoet en bijvoorbeeld passende beveiligingsmaatregelen neemt bij het verwerken van persoonsgegevens. Het is arbeidsintensief om iedere klant te laten controleren hoe zijn verwerkers de Avg hebben geïmplementeerd. Met het Data Pro Certificate laat een verwerker zien dat hij zich aan de Data Pro Code en de Avg houdt. Dit wordt door een externe auditor getoetst en in het Data Pro Certificate register vastgelegd. Dit register is door iedereen te raadplegen.

Wil je Avg-compliant worden?

Dan is het gratis Data Pro oriëntatiepakket een goed startpunt.

Meer informatie

Gedragscode Data Pro

In mei 2018 lanceerde Nederland ICT al een praktische doorvertaling van de Avg voor verwerkers: de Data Pro Code. Sylvia Huydecoper, juridisch adviseur bij Nederland ICT: “In de Avg is opgenomen dat brancheorganisaties een bijzondere rol kunnen vervullen voor hun achterban: zij zijn de aangewezen organisaties om gedragscodes te ontwikkelen. Artikel 40 van de Avg zegt dat vertegenwoordigers van een bepaalde branche, en dat zijn wij als Nederland ICT, de mogelijkheid hebben om dergelijke gedragscodes ter goedkeuring voor te leggen aan de toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat hebben wij ook gedaan. We zijn actief in gesprek met de AP om onze code te optimaliseren en we hopen dat onze code binnenkort wordt goedgekeurd. Vanaf dat moment wordt onze code hét erkende uitgangspunt voor verwerkers in de ICT-sector.” Lees hier de Data Pro Code.

Eén jaar Avg

Organisaties zijn met name tot de ingangsdatum van de Avg, nu één jaar geleden, druk bezig geweest om compliant te zijn aan de wet. Huydecoper: “Je kon je inbox niet doornemen zonder een bericht te lezen over de Avg. Deze hype is voorbij, maar bedrijven moeten zich wel blijven inzetten om Avg-compliant te blijven. We zien dat steeds meer nadruk komt te liggen op handhaving, daarom moeten bedrijven scherp blijven op hun taken en verantwoordelijkheden als verwerker.”

De sector professionaliseren

Als branchevereniging ziet Nederland ICT het als haar rol om haar achterban te professionaliseren. De Data Pro Code en het Data Pro Certificate zijn voorbeelden van dienstverlening die onze achterban daarbij helpen. Daarnaast geven de juristen met regelmaat workshops over juridische thema’s zoals de Avg.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd