19 oktober 2020

Digitale sector wil herziening Thuiskopievergoeding

smartphone met koptelefoon en streaming muziek

Samen met andere vertegenwoordigers van producenten en importeurs van consumentenelektronica (NLconnect, TechniekNederland, FIAR CE en STOBI) hebben we minister Dekker gevraagd om het huidige Thuiskopiesysteem onder de loep te nemen. We vinden dat de bescherming van auteursrechten via deze regeling steeds meer uit de pas loopt met de technische en economische realiteit. De directe aanleiding voor de oproep is de vaststelling van de nieuwe tarieven voor de Thuiskopieheffing.

Technologie heeft de noodzaak voor het maken van een thuiskopie weggenomen. Maar toch blijft de totale vergoeding jaar na jaar even hoog. Dat is niet uit te leggen. De tarieven van de Thuiskopieheffing worden vastgesteld in een overleg tussen auteursrechthebbenden en producenten en importeurs van consumentenelektronica. NLdigital vertegenwoordigt producenten van laptops en smartphones en aanbieders van cloudopslag in het overleg. Juist op die producten stijgt de heffing flink. Het besluit is met de kleinst mogelijke meerderheid van stemmen aangenomen. Lotte de Bruijn: “We zitten al jaren in een complete patstelling. Meningsverschillen worden zelfs via de rechter uitgevochten. De huidige regeling is gewoon op, de hoogte van de heffing sluit helaas totaal niet meer aan bij het mediagebruik in het huidige streamingtijdperk.”

Grootste stijging heffing op smartphones

De grootste verandering in de nieuwe tarieven zit in een stijging van de heffing op smartphones, laptops en cloudopslag en een daling van de heffing op lege cd’s, usb-sticks en mp3-spelers. Bijna al het geld dat moet worden opgebracht komt nu van de €7,30 toeslag op elke smartphone. Het argument is dat er meer kopieën op smartphones staan. Maar wij vinden het offline beschikbaar maken van muziek of series niet hetzelfde als een ouderwetse kopie. De offline muziek of video is onderdeel van je contract met de aanbieder, zodat je je favoriete muziek ook kunt luisteren als je even geen bereik hebt. Het verdwijnt zodra je abonnement stopt en bovendien betaal je extra voor deze functionaliteit. Over het recht en de vergoeding om dit te doen is al onderhandeld tussen de streamingdienst en de artiest.

De consument is uiteindelijk het slachtoffer. In het ergste geval betaal je drie keer: één keer voor het abonnement op je streamingdienst, één keer heffing op de smartphone waarmee je streamt en dan nog extra opslag omdat die smartphone automatisch een back-up maakt in de cloud. Dat heeft niets meer te maken met geleden schade. Het lijkt zoeken naar manieren om geld te blijven innen terwijl de schade lang niet meer zo groot is als vroeger.

Geen heffing voor apparaten die streaming tv-programma’s mogelijk maken

Ook over de functionaliteit van de Network Personal Video Recorder (nPVR) is uitvoerig gesproken. Met de nPVR-functie kunnen televisieabonnees vanuit de cloud televisieprogramma’s op hun device terugkijken. Rechthebbenden stelden voor dat de thuiskopieheffing ook zou moeten gaan gelden voor deze nPVR functionaliteit. Onder aanvoering van NLconnect – waar een groot aantal pakketaanbieders is aangesloten – hebben de betalingsplichtigen zich tegen dit voorstel gekeerd. Juridisch is bij deze functie immers geen sprake van een privékopie: de pakketaanbieder maakt een masterkopie die wordt gestreamd naar verschillende abonnees. Rechthebbenden kunnen voor deze functionaliteit reeds het verbodsrecht uitoefenen en een thuiskopieheffing zou dus een dubbele betaling door de consument betekenen. De betalingsplichtigen stellen vast dat SONT de nPVR-functionaliteit terecht buiten het besluit heeft gehouden.

Evaluatie en herziening voor 2023

NLdigital vraagt minister Dekker om de huidige regeling voor de Thuiskopievergoeding zo snel mogelijk te evalueren en op tijd te herzien voor de besluitvorming over tarieven voor de periode 2023-2026. Onderdeel van de evaluatie is de vraag of de Europese wetgeving nog wel aansluit op het huidige mediagebruik van consumenten, of de totale opbrengsten van de thuiskopieheffing nog in verhouding staan tot de daadwerkelijk geleden schade en wat de impact is van nieuwe technieken en distributievormen nu en in de nabije toekomst.

“Dat artiesten en auteurs recht hebben op een eerlijke vergoeding staat buiten discussie,” zegt De Bruijn. “Maar de huidige regeling is echt toe aan een update. We hopen dat de minister met de evaluatie aan kan zetten tot een eerlijker systeem en hier ook in Europa voor wil pleiten.”

Lees de brief aan minister Dekker over de Thuiskopieheffing hier.