10 oktober 2019

Digitale sector ondertekent Klimaatakkoord

DUURZAAMHEID

NLdigital heeft namens de digitale sector het Klimaatakkoord ondertekend. We onderkennen de urgentie van het klimaatprobleem en beloven dit uit te dragen en onze verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoering van het akkoord. Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital, zette in het bijzijn van Ed Nijpels haar handtekening onder een brief waarin we onze steun aan het akkoord bekrachtigen.

Klimaatneutraal in 2030

De betrokkenheid van de digitale sector bij het Klimaatakkoord is tweeledig. In de eerste plaats zet de sector zich al jaren in om zichzelf te verduurzamen. “We hebben de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn,” zegt Lotte de Bruijn. “We zijn erin geslaagd om ons energieverbruik los te koppelen van de exponentiële groei van data. Daarnaast is de energie die we gebruiken grotendeels afkomstig uit duurzame bronnen.”

Versnellen van transitie in andere sectoren

Daarnaast speelt digitale technologie een grote rol in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen in andere sectoren. Lotte de Bruijn: “De grote transities van digitalisering, energievoorziening en circulariteit komen in onze sector dagelijks samen.” In alle domeinen van het Klimaatakkoord liggen grote kansen voor meer energie-efficiency met behulp van digitale technologie. In de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en de landbouw en ook in het toekomstige energiesysteem zal digitalisering een grote rol spelen.

“Nu de uitvoeringsfase van het Klimaatakkoord aanbreekt wordt het echt interessant, “ zegt De Bruijn. “De bedrijven in onze sector staan te popelen om innovatieve oplossingen aan te dragen en te helpen implementeren in andere sectoren.”

Lees hier de formele brief waarin NLdigital haar steun aan het Klimaatakkoord bevestigt.