29 januari 2024

De sterke positie van onze digitale infrastructuur vraagt om blijvende aandacht

Nederland heeft een digitale infrastructuur waar we trots op mogen zijn. Maar deze toppositie staat ook onder druk. Zo blijkt uit de Staat van de Digitale Infrastructuur die minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Net als de minister ziet NLdigital dat de baten van digitalisering – en de digitale infrastructuur die daarvoor nodig is – te veel als vanzelfsprekend worden gezien. 

Een robuuste digitale infrastructuur, waaronder telecombedrijven, internetknooppunten, zeekabels, datacentra en cloudaanbieders, is cruciaal voor het Nederlandse vestigings- en ondernemersklimaat. En een belangrijke randvoorwaarde voor het benutten van de maatschappelijke en economische kansen van nieuwe technologieën, zoals AI. Het is daarom goed dat er met de Staat van de Digitale Infrastructuur, op basis van onafhankelijke onderzoek door Ecorys, nu een goed gekwantificeerd beeld is van de omvang en footprint van de digitale infrastructuur in Nederland.

De stand van zaken

Het ministerie van EZK heeft voor het eerst onafhankelijk onderzoek gedaan naar de stand van zaken in Nederland. De inzichten? Internet voor consumenten en digitale toepassingen voor bedrijven zijn vrijwel altijd snel en onverstoord beschikbaar. De digitale infrastructuur draagt met 24,2 miljard euro jaarlijks fors bij aan onze economie en zorgt samen met toeleveranciers voor zo’n 200.000 banen. De bijdrage aan de digitalisering van andere bedrijfstakken en organisaties is nog veel groter.

De digitale infrastructuur neemt ondanks deze grote economische bijdrage, maar weinig fysieke ruimte in en heeft een beperkte footprint. De sector verbruikt – ondanks dat deze 24/7 in bedrijf is – bovendien minder dan 1% van alle energie.

Reactie NLdigital

Wij zijn blij dat het ministerie van EZK dit onderzoek heeft laten uitvoeren. Het is fijn dat de waarde en impact van de digitale infrastructuur goed in beeld is gebracht én tegelijkertijd in positief perspectief is geplaatst ten opzichte van andere sectoren. De digitale sector ontwikkelt zich razendsnel. Op technologisch vlak, en op maatschappelijke vlak. Daarom adviseren wij de digitale economie te blijven monitoren met behulp van het periodiek bijwerken van de Staat van de Digitale Infrastructuur.

Deze analyse vraagt bovendien om een visie en opvolging van het nieuwe kabinet. Het hebben van zo’n sterke positie is niet vanzelfsprekend en vereist een actieve samenwerking met de markt aan kennis, kansen en kaders voor de digitale economie en digitale infrastructuur.

  • Kennisontwikkeling voor nieuwe technologieën en toepassingen en een gedeeld en gedragen beeld over de feiten en prioriteiten.
  • Kansen voor economische ontwikkeling en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing en vergroening.
  • Kaders voor een veilige en weerbare infrastructuur en de inclusieve en verantwoorde inzet van technologie.

Meer weten? Bekijk de infographic en publicatie Staat van Digitale Infrastructuur hieronder.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/01/22/digitale-infrastructuur-sterke-positie-nederland-niet-meer-vanzelfsprekend