6 juni 2019

Curriculum.nu zet grote stap naar een digitaal geletterd Nederland

ONDERWIJS

Nederland ICT nam op 5 juni deel aan de consultatiebijeenkomst van Curriculum.nu om te reageren op het conceptvoorstel Digitale Geletterdheid. Namens de ICT-sector gaven we feedback op dit voorstel, om ervoor te zorgen dat het nieuwe curriculum de juiste onderwerpen behandelt. Alleen dan zal het nieuwe curriculum eraan bij kunnen dragen dat leerlingen klaar zijn voor de arbeidsmarkt van morgen. 

Goede opzet nieuw curriculum

Onze conclusie na het lezen van het conceptvoorstel? We vinden dat het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid een zeer breed bouwpakket aan thema’s en vaardigheden heeft opgesteld dat leerlingen in staat zal stellen mee te komen in de digitale revolutie.

Risico: Duurt uitrol te lang?

Wel zien we grote uitdagingen in het zo snel mogelijk uitrollen van dit nieuwe curriculum. Dit moet in goede samenhang met de Digitaliseringsagenda PO/VO gebeuren om goed te kunnen werken, alleen zo kunnen leerdoelen en leermiddelen op elkaar aansluiten. Daarnaast hechten wij er ook aan dat Digitale Geletterdheid zowel als leerdoel op zichzelf gezien wordt, als dat het een onderdeel wordt van alle andere domeinen die steeds meer afhankelijk worden van gedigitaliseerde systemen.

In de tussentijd: initiatieven uit bedrijfsleven

Een ander aandachtspunt is de snelheid van ontwikkelingen in digitalisering. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het bedrijfsleven geregeld voorloopt op onderzoek en onderwijs. Onze lidbedrijven starten of dragen daarom vaak al bij aan initiatieven waarmee zij jongeren al vóór de uitrol van het curriculum bijscholen op het gebied van digitale technologie en zo klaarstomen voor de toekomst.

Vragen?

We hebben grote waardering voor Curriculum.nu, doordat zij onze aandachtspunten erkennen, en proberen te ondervangen door actief het bedrijfsleven vragen om mee te denken. Nederland ICT blijft graag bijdragen aan de ontwikkeling, en permanente doorontwikkeling van het curriculum.

Heb je vragen of opmerkingen over onze inzet voor de ontwikkeling van het nieuwe curriculum, dan kun je contact opnemen met Jelmer Schreuder.