23 december 2021

Column Lotte de Bruijn: ‘Systeemprobleem’

ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS

De krapte op de arbeidsmarkt is weer volop aanwezig. Voor ICT-bedrijven is dat geen nieuws. De kans is groot dat ook jij structureel op zoek bent naar nieuwe medewerkers. Dit probleem gaat echter veel verder dan alleen onze sector. Het gebrek aan goed opgeleide medewerkers is het gevolg van een hele keten aan problemen die elkaar ook nog eens versterken. Een kort overzicht, op basis van recente cijfers.

Het begint bij het primair- en voortgezet onderwijs. Digitaliseren moet je leren. Maar digitale geletterdheid bij de nieuwe generaties schiet nog flink tekort. Leerkrachten geven leerlingen cijfers tussen de 4,1 en 6 voor digitale vaardigheden. Nauwelijks voldoende dus. Erger nog, leerkrachten vinden zichzelf in veel gevallen niet bekwaam genoeg om leerlingen deze vaardigheden bij te brengen.

Daar komt het tekort aan leerkrachten nog bij, met name docenten informatica. Slechts 46 procent van de scholen biedt informatica nog aan als eindexamenvak. Het tekort aan docenten informatica zal tot aan 2030 alleen nog maar oplopen. Hierdoor komen kinderen minder in aanraking met digitale technologie op school, wat de kans verkleint op de stap naar een vervolgopleiding in IT. Het aandeel leerlingen dat kiest voor een IT-opleiding is in Nederland al jaren lager dan het gemiddelde in Europa.

Minder instroom in IT-opleidingen betekent minder talent op de arbeidsmarkt. In 2020 waren er een kleine 17.000 gediplomeerden, tegenover ruim 80.000 vacatures in dat jaar. Terwijl er van hbo’ers en wo’ers – de groep die bedrijven voornamelijk zoeken – slechts 10.844 gediplomeerden waren. Bovendien moet IT steeds harder concurreren met andere sectoren om het schaarse talent.

Nu al werkt ruim twee derde van de IT’ers buiten de IT-sector, en dat percentage zal alleen maar oplopen. Het tekort aan arbeidskrachten zien we op dit moment terug in de gehele economie. 30 procent van het bedrijfsleven zegt dat dit hun groei belemmert. Voor IT-bedrijven is dat inmiddels 42 procent. Bedrijven proberen nu met recruiters het schaarse talent weg te lokken bij elkaar. Dat is geen structurele oplossing, maar het rondpompen van het tekort.

Wat is dan wel de oplossing? Laten we om te beginnen naar het hele plaatje kijken. Het tekort aan IT’ers houdt het tekort aan docenten in stand, wat weer zorgt voor problemen in het onderwijs en een gebrek aan nieuwe IT’ers. De oplossing zit hem dus in meer en beter opleiden over de hele linie.

Daarom zet NLdigital zich in voor onderwijs in digitale vaardigheden voor ieder kind, de inzet van gastdocenten informatica, betere samenwerking met IT-opleidingen, het massaal omscholen van personeel en het bevorderen van een Leven Lang Leren.

Ook individuele bedrijven kunnen hun steentje bijdragen. Stimuleer je medewerkers om gastlessen te geven bijvoorbeeld. Dat kan al vanaf 40 uur per jaar. Of investeer in het omscholen van talenten. Daar zijn tal van prachtige initiatieven voor. En houd je ogen open voor verborgen talent.

Meer weten?

Neem contact op, dan vertel ik je hoe we samen de negatieve spiraal kunnen doorbreken.

Deze column is in december 2021 verschenen in ICT Magazine.