14 juni 2022

Column Lotte de Bruijn: ‘Koploper krapte’

ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS
Column koploper

In deze column heb ik het regelmatig over de krapte op de arbeidsmarkt. Niet zonder reden, want voor onze sector is het vinden van medewerkers dé uitdaging. Al jaren. Toch ga ik het er opnieuw over hebben, want de meest recente cijfers zijn ronduit alarmerend. Achter de statistieken schuilt bovendien de échte, fundamentele uitdaging die onze volle aandacht verdient.

Eerst de cijfers. Onlangs kopten de kranten dat de krapte op de arbeidsmarkt alle records breekt. Aanleiding was de publicatie van de arbeidsmarktcijfers over 2021 van het CBS. Binnen de algemene recordkrapte heeft de IT-sector de dubieuze eer om ‘koploper krapte’ te zijn. In absolute zin staan er meer vacatures open in de zorg, handel en horeca. Maar afgezet tegen het aantal werknemers is de vacaturegraad in onze sector het hoogst. Ook de groei van het aantal banen was vorig jaar het hoogst in de IT. Op de vraag of personeelstekort hen belemmert in hun werkzaamheden, antwoorden IT-ondernemers het vaakst met ‘Ja’.

De officiële CBS-cijfers zeggen iets over het aantal vacatures. Als je kijkt naar het soort vacatures, dan komt er nog een uitdaging bij. Bijna driekwart van de IT’ers werkt namelijk niet in de IT-sector. Dat roept bij mij de vraag op: hoeveel van de 313 duizend vacatures in 2021 betrof IT-functies? Zeker in de handel en zakelijke dienstverlening moeten dat er tienduizenden zijn. De schaarste aan IT-talent is dus nog groter dan uit de CBS-cijfers blijkt. Onze sector concurreert dus in toenemende mate met andere sectoren om schaars talent.

Het World Economic Forum deed onderzoek naar verandering op de werkvloer in 26 landen. Onder invloed van digitalisering staan rond 2030 85 miljoen banen op de tocht. Daar komen 97 miljoen nieuwe banen voor terug, waaronder data-analisten, AI-engineers, softwareontwikkelaars en security-experts. Precies de beroepen die nu al kampen met een groot tekort.

De oplossing ligt voor de hand: op grote schaal mensen opleiden en omscholen voor de banen van morgen. Waar wachten we nog op? Helaas wordt de urgentie nog lang niet door iedereen gevoeld. In april deden we samen met het Nationaal Register opnieuw een meting naar aandacht voor de digitale transformatie in de boardroom. De uitkomsten waren niet bemoedigend. Zo bleek dat er nog maar weinig IT-kennis aanwezig is in de boardroom. Bestuurders zijn grotendeels afhankelijk van externe expertise en er zijn zorgen om het kennisniveau in hun organisatie.

Als ook deze bestuurders wakker worden, zal de strijd om het schaarse IT-talent alleen maar intenser worden, vrees ik. Voor IT-bedrijven heb ik daarom een dringend advies: word creatief en investeer in het zelf opleiden van nieuwe medewerkers. Die investering in mensen verdien je dubbel en dwars terug. En je draagt bij aan nieuwe instroom, in plaats van dat je helpt bij het rondpompen van het tekort. NLdigital wil bij- en omscholing van IT’ers voor bedrijven veel makkelijker maken. Alleen door hierop collectief niveau de schouders onder zetten, raken we onze dubieuze koppositie hopelijk snel kwijt.

Een dringend advies voor IT-bedrijven: word creatief en investeer in het zelf opleiden van nieuwe medewerkers. Die investering in mensen verdien je dubbel en dwars terug.

Deze column verscheen in juni 2022 in ICT Magazine