17 oktober 2019

Brexit: we zijn er bijna – maar nog niet helemaal

AVG, BREXIT
Brexit en HR

Met de naderende deadline van 31 oktober in zicht lijken de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het op de valreep alsnog eens te zijn geworden over de voorwaarden voor de Britse uittreding van de EU. Goed nieuws, omdat er eindelijk duidelijkheid is over de gevolgen van de Brexit op data-uitwisseling met het VK. 

Noord-Ierland

Lange tijd wilden de onderhandelingen niet vlotten en voorspelden we een grote kans op een no-deal-scenario. Inmiddels weten we dat beide partijen concessies hebben gedaan om tóch een deal te bereiken. Een belangrijk discussiepunt was de status van Noord-Ierland. De EU en het VK zijn overeen gekomen dat Noord-Ierland een duale status krijgt: het blijft in de EU én het blijft onderdeel van het VK blijft. De buitengrens van de EU zal gaan lopen tussen Noord-Ierland en het VK.

Data-uitwisseling

Met het sluiten van de overeenkomst is er zekerheid dat de huidige praktijk met betrekking tot data-uitwisseling tussen de EU en het VK ‘bevroren’ wordt tot eind 2020. Bedrijven die gegevens uitwisselen met het VK hoeven daar dus voorloping niets aan te veranderen en zijn ook na de Brexit met deze deal nog Avg-compliant.

Zowel het VK als de EU gaan zich inspannen om uitelijk eind 2020 nieuwe uitgangspunten voor datatransfers uit te werken. Bedrijven krijgen dan voldoende tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Steun

De overeenkomst is nog niet definitief. Zo moeten de 27 EU-lidstaten en het Britse parlement nog vóór stemmen. In de live-blog van de NOS wordt bijgehouden hoe de Britse partijen reageren op het akkoord.

Wil je Avg-compliant worden?

Dan is het gratis Data Pro oriëntatiepakket een goed startpunt.

Meer informatie