Water Platform Company BV

Bedrijfsactiviteiten

Water Platform Company is een softwarebedrijf dat het HydroNET product ontwikkelt (www.hydronet.nl) dat door vele waterbeheerders in Nederland en daarbuiten wordt gebruikt voor het managen van hun watersysteem. HydroNET helpt bij het beheersbaar houden van de effecten van klimaatverandering zoals meer hevige neerslag, maar ook langere droogte en waterkwaliteit. WPC is een dochteronderneming van HydroLogic en Arcadis en heeft deze twee organisaties als distributeur van het software cloud platform.

Showcase

HydroNET is een online beslissingsondersteunend platform dat wereldwijd 4000 waterprofessionals helpt bij het optimaliseren van het waterbeheer onder reguliere en extreme omstandigheden van: te weinig water, te veel water en/of water van onvoldoende kwaliteit. Dankzij de combinatie van weer- en waterinformatie, simulatiemodellen en hoogwaardige kennis genereren de HydroNET services overzichten, voorspellingen, waarschuwingen en adviezen op maat. Deze zijn beschikbaar via uw persoonlijke Water Control Room dashboards, rapportages en de HydroNET Application Programming Interface (API). Zodat de waterbeheerder op operationeel, tactisch en strategisch niveau de juiste beslissingen kunt nemen en die goed kunt uitleggen aan stakeholders.

Met de HydroNET Water Control Room kunnen tijdig de juiste beslissingen worden genomen om het schaarse water optimaal te verdelen, wateroverlast af te wenden en alle belangen zo goed mogelijk te behartigen. Situaties uit het verleden kunnen worden geanalyseerd en mogelijke toekomstige situaties kunnen worden gesimuleerd. Zo kunnen kwetsbare gebieden worden beschermd tegen overstromingen en kan het water tijdens droogte optimaal worden verdeeld.

Meer informatie:

www.hydronet.nl

www.hydronet.com

Categorieën

Leverancier van:

  • Software

Specialiteiten:

  • Ontwikkeling standaardsoftware
  • Platform
  • IoT (Internet of Things)
  • AI (Artificial Intelligence)
  • Machine Learning
  • Digital Twins
  • Smart Cities
  • Cloud Computing

Richt zich op:

  • Grote organisaties