PlanMotion B.V.

Bedrijfsactiviteiten

Systematiek en software voor strategische en tactische capaciteitsplanning

Tevreden cliënten – Gelukkige medewerkers – Gezonde bedrijfsvoering

De software van PlanMotion bestaat uit de modules Zorgplanning, Jaarplanning, Vraagrooster en Simulatie. Met deze modules ondersteunt u uw volledige workforce management proces van plannen, naar bijsturen, rapporteren en analyseren tot aan adviseren. Dit volledig geïntegreerd met uw operationele personeelsplanning. Plannen en regievoering als voorwaarde voor een goede operationele personeelsplanning staan centraal in onze systematiek en software. Integraal aangesloten op uw begroting plant u uw formatie en niet-cliëntgebonden inzet per roosterperiode. U weet op basis van de planning per roosterperiode wat het optimaal gebruik is in het kader van de jaarurensystematiek en hoeveel uren in welke roosterperiode aan niet-cliënt gebonden uren ingezet kunnen worden om de vraag naar zorg optimaal te bedienen. Op basis van deze planning voorspelt en bepaalt u de benodigde flexibele inzet van uw eigen flexorganisatie of externe inzet.

Op de veranderende toekomst bereidt u zicht voor door gebruik te maken van verschillende (trend)analyse-mogelijkheden en de resultaten te verwerken met eventuele eigen inzichten binnen één of meerdere scenario’s. Met deze toekomstscenario’s heeft u zicht op de te verwachte benodigde personele capaciteit per deskundigheid voor de komende jaren. Met dit inzicht weet u wat u kunt doen in opleiding, werving en selectie, zorgaanbod, samenwerking in personele inzet en benodigde flexibele inzet voor de komende jaren.

Showcase

Amarant over capaciteitsmanagement en PlanMotion

https://www.planmotion.nl/nieuws/amarant-over-capaciteitsmanagement-en-planmotion

Categorieën

Leverancier van:

  • Software
  • Advies en ondersteuning

Specialiteiten:

  • Ontwikkeling standaardsoftware
  • Consultancy