Integral Knowledge Utilization B.V.

Bedrijfsactiviteiten

Maken en onderhouden van Checks, ons softwarepakket voor personeelsplanning en urenregistratie.

Checks is een innovatief planpakket voor het slim en snel plannen van mensen op diensten, taken, werkplekken en activiteiten. Bij Checks hoort ook de webtool MyChecks en de ChecksApp voor het online rooster(en) voor medewerkers. ChecksCounts biedt het management heldere rapportages.

Showcase

PDZ Uitzendbureau

Checks is het ‘huishoudboekje’ van PDZ Uitzendbureau en helpt hen om binnen het bestaande kandidatenbestand toch aan de vraag van de opdrachtgevers te voldoen. Ze kunnen met Checks makkelijk en vlot de juiste mensen met de juiste competenties plaatsen.

Mede door Checks is PDZ Uitzendbureau in omzet gegroeid omdat zij meer grip hebben op de huidige groep uitzendkrachten. Ze kunnen de kandidaten gelijk inplannen op basis van competenties en beschikbaarheid. Dat gaat zo veel sneller dan voorheen. Met het plannen in Checks zorgt PDZ voor een tijdsbesparing van meer dan 50%. Bovendien ziet de klant ook dat alles op orde is met de planning. Ze stralen professionaliteit uit en bieden heldere communicatie richting opdrachtgevers en kandidaten.

UMC Utrecht

Sinds drie jaar beoogt UMC Utrecht de personeelsplanning van de artsen integraal te benaderen. Dit heeft in 2019 geresulteerd in de ziekenhuisbrede aanschaf van het planningspakket Checks. Dit gaat helpen om de roosters te flexibiliseren en meer vraaggericht te maken.

Categorieën

Leverancier van:

  • Software

Specialiteiten:

  • Ontwikkeling standaardsoftware
  • Ontwikkeling mobiele applicaties

Richt zich op:

  • MKB
  • Grote organisaties