Wat moet je weten over overeenkomsten?

CONTRACTEN EN VOORWAARDEN
Overeenkomsten

Onze juristen beantwoorden veel vragen over overeenkomsten. De meestgestelde vragen zetten we voor je op een rij.

Wat is een ICT-overeenkomst?

De term ‘ICT-overeenkomst’ staat nergens in de wet gedefinieerd. Je zou kunnen zeggen dat het een overeenkomst is tussen partijen met ICT-diensten en/of -producten als onderwerp. Er zijn veel verschillende soorten ICT-overeenkomsten, zoals:

  • Software (as a service) licentie;
  • Een overeenkomst over software- en/of systeemontwikkeling;
  • Overeenkomst over ICT-consultancy;
  • Een overeenkomst over de verkoop van hardware en outsourcing.

Moet ik een overeenkomst schriftelijk sluiten?

Nee. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding en dat kan ‘vormvrij’ gebeuren. Vormvrij betekent dat je zowel mondeling als schriftelijk en zowel met, als zonder handtekening een overeenkomst kunt sluiten. De manier waarop je dat doet is wel van belang voor de bewijsbaarheid van je afspraken. Een mondelinge afspraak is moeilijk aan te tonen. Daarom wordt een overeenkomst vaak op schrift gesteld met een handtekening, zodat er geen twijfel mogelijk is.

Wat is het verschil tussen algemene voorwaarden en een overeenkomst?

Algemene voorwaarden zijn altijd als aanvulling op een overeenkomst. Ze bestaan nooit zelfstandig. In algemene voorwaarden wordt geregeld wat je meteen voor al je klanten kunt regelen. Alle niet-klant specifieke afspraken regel je dus in je algemene voorwaarden.

Wie kunnen een overeenkomst sluiten?

Zowel personen, als rechtspersonen (denk aan een BV) kunnen een overeenkomst sluiten.

Wat staat in een overeenkomst?

In principe staat in elke overeenkomst omschreven:

  • Wie de klant is;
  • Een product- of dienstomschrijving;
  • De leveringstermijn;
  • De concrete inhoud (omvang, tijd, plichten van de leverancier en klant);
  • De betalings- en factureringstermijn;
  • Eventuele bijzonderheden.

Wat als ik de overeenkomst niet wil(de) afsluiten?

Soms komt het voor dat op basis van verkeerde informatie of onder invloed van dwang, bedrog of misbruik van omstandigheden een overeenkomst wordt gesloten. Dat worden ook wel ‘wilsgebreken’ genoemd. In die situaties heeft de contractspartij niet vrij zijn wil om de overeenkomst te sluiten kunnen bepalen en mag deze de overeenkomst ‘vernietigen’. Wees wel voorbereid op een procedure, waarin je dat ‘wilsgebrek’ moet kunnen aantonen. Want de kans is groot dat je contractspartij het niet met je eens zal zijn.

Wat voor soort overeenkomsten zijn er (nog meer)?

In onze branche heb je (uiteraard) mantelovereenkomsten, SLA’s, geheimhoudingsovereenkomsten en verwerkersovereenkomsten. Die laatste twee kun je ook in ons ledenportal vinden. En we gaan dit jaar ons ledenportal uitbreiden met voorbeeld overeenkomsten. Houd hiervoor ons portal in de gaten!

Waar moet ik nog meer op letten?

Stel, je bent in onderhandeling en je wilt daarmee stoppen. Dan kan dat niet altijd zomaar. Zeker niet als je bij je onderhandelingspartij de indruk hebt gewekt dat een overeenkomst tot stand zou komen. Deze partij kan dan afdwingen dat je doorgaat met onderhandelen. Zelfs als je inmiddels als met een derde een vergelijkbare afspraak hebt gemaakt. Wees hier dus voorzichtig mee en wees duidelijk over je intenties tijdens de onderhandelingen. Zo houd je alle opties open.