Wat moet je weten over de NLdigital voorwaarden?

CONTRACTEN EN VOORWAARDEN
NLdigital voorwaarden

Onze juristen beantwoorden veel vragen over contracten en voorwaarden. De meestgestelde vragen zetten we voor je op een rij. In dit artikel meer over de NLdigital Voorwaarden.

Voor het laatst bijgewerkt in november 2021.

Wat zijn de NLdigital Voorwaarden?

De NLdigital Voorwaarden zijn algemene voorwaarden geschreven door NLdigital. Ze bevatten juridische spelregels voor de relatie tussen ICT-leveranciers en opdrachtgevers bij het leveren van ICT-producten en -diensten. De NLdigital Voorwaarden kan je gebruiken bij het leveren van diverse ICT-diensten en -producten, zoals ICT-consultancy, ‘SaaS’- oplossingen, levering van hardware en ontwikkeling van software en websites.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van algemene voorwaarden in het algemeen en de NLdigital Voorwaarden meer specifiek?

Een groot voordeel van het gebruik van algemene voorwaarden is dat je bij het sluiten van een contract niet steeds opnieuw hoeft te onderhandelen over de onderwerpen die in algemene voorwaarden staan opgenomen.

  • Gebruik je als ICT-leverancier de NLdigital Voorwaarden met jouw klanten? Dan ondervang je hiermee als ICT-leverancier verschillende zakelijke, financiële en juridische risico’s die zakendoen met zich meebrengt. Belangrijke onderwerpen, zoals aansprakelijkheid en intellectueel eigendom zijn geregeld.
  • Een ander groot voordeel is dat de NLdigital Voorwaarden kunnen rekenen op een breed draagvlak binnen de ICT-sector, ook bij afnemers, juist omdat er zoveel belangrijke onderwerpen in geregeld zijn.
  • De NLdigital Voorwaarden zijn up-to-date met wet- en regelgeving en gewijzigde dienstverlening in de ICT. Zo wordt er onder meer aandacht besteedt aan ‘scrum’ als ontwikkelmethodiek van software en is er een apart hoofdstuk gewijd aan ‘software als a service’.

Hoe hanteer ik algemene voorwaarden?

Belangrijk bij het hanteren van algemene voorwaarden is dat je ze van toepassing verklaart. En ten tweede moet je ze ook ‘ter hand stellen’, zodat je klant er kennis van kan nemen. Beide moet gebeuren vóór of tijdens dat je de overeenkomst aangaat. Dat kun je doen door bijvoorbeeld met je offerte een e-mail te sturen met de volgende tekst:

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden treft u hierbij aan. U stemt er hierbij mee in dat wij u deze voorwaarden langs elektronische weg toesturen. Op verzoek sturen wij u deze nogmaals kosteloos toe.’

Op bovenstaande wijze voldoe je aan de twee eisen. Je moet wel kunnen bewijzen dat je de algemene voorwaarden daadwerkelijk hebt meegestuurd, dus bewaar die e-mail goed. Let erop dat we in dit voorbeeld onze voorwaarden nemen als uitgangspunt. Het staat je vrij om andere algemene voorwaarden te hanteren.

Kan ik afwijken van de NLdigital voorwaarden als een klant dat wil?

Ja, je bent vrij om ervan af te wijken. Let erop dat je daarmee bepaalde bescherming kunt opgeven. Niet elke bepaling leent zich voor aanpassing. Ons advies op voorhand: laat artikel 16 intact en spreek geen boetes af. Als je wilt, kunnen we helpen.

Kan ik ook andere algemene voorwaarden gebruiken dan de NLdigital Voorwaarden?

Het is uiteraard mogelijk om als ICT-leverancier andere algemene voorwaarden te gebruiken dan de NLdigital Voorwaarden. Als ICT-leverancier kun je er bijvoorbeeld ook voor kiezen om algemene voorwaarden te gebruiken die specifiek geschreven zijn voor jouw onderneming en de door jou te leveren ICT-producten en -diensten. Gebruik van de NLdigital Voorwaarden is niet verplicht. De juristen van NLdigital kunnen je ook assisteren bij het ‘customizen’ van andere algemene voorwaarden.

Hoe wijs ik de algemene voorwaarden van een ander af?

Soms verklaart je klant zijn algemene voorwaarden van toepassing zonder dat je dat wilt. Als je niet wilt dat de algemene voorwaarden van een ander gelden, moet je ze ‘uitdrukkelijk’ van de hand wijzen. Dat kun je doen als volgt:

  • Noem de voorwaarden van de andere partij bij naam
  • Geef aan dat je de toepasselijkheid daarvan van de hand wijst
  • Verklaar die van jezelf van toepassing
  • Stuur ze vervolgens mee, en
  • bewaar die e-mail goed.

Meer lezen?

Advies en ondersteuning nodig?

Onze juristen geven onder meer advies en ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van contracten en voorwaarden. NLdigital organiseert ook verschillende workshops en bijeenkomsten op dit gebied, waar leden van NLdigital kosteloos aan kunnen deelnemen. Ben je nog geen lid en wil je ook profiteren van deze en vele andere mogelijkheden van het lidmaatschap?

Bekijk de voordelen