Volgend jaar verplicht: woon-werk- en zakelijk verkeer rapporteren

DUURZAAMHEID, HRM, REGELGEVING

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat grote organisaties van 100 werknemers of meer een rapportageverplichting zakelijke mobiliteit opgelegd krijgen. Dit betekent dat zij binnenkort al het woon-werk-verkeer en zakelijke verkeer van de werknemers moeten rapporteren. Joris Smulders, Co-CEO lidbedrijf Fynch: ‘Deze rapportage moet elk bedrijf via een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gebouwd platform registreren. Via dit platform wordt vervolgens berekend wat de CO2-uitstoot is.’

Wanneer gaat de nieuwe wet in?

‘De wet treedt vanaf 1 januari 2024 in werking’, vertelt Joris. ‘Dit betekent dat 100+ bedrijven uiterlijk 30 juni 2025 gegevens moeten aanleveren over 2024. Daarna gaat het om reguliere jaarcijfers.’

Wat moeten bedrijven met 100+ medewerkers doen?

Volgens de nieuwe wet moet je het volgende rapporteren:

  • Aantal gereisde kilometers woon-werk- en zakelijke verkeer
  • Gebruikte vervoermiddelen (auto, motorfiets, bromfiets, (e-)fiets, openbaar vervoer)
  • Gebruikte brandstof per vervoersmiddel (benzine, diesel, PHEV, elektrisch)

Waarom moeten we dit doen?

‘In het Klimaatakkoord staat dat we één megaton CO2 moeten terugdringen vóór 2030’, vertelt Joris. Er zijn in Nederland ongeveer 8000 organisaties met 100 of meer werknemers. Zij gaan collectief aan de slag om de CO2-uitstoot te verlagen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat evalueert deze nieuwe wet in 2025 en kijkt of de CO2-reductie over 2024 is behaald. Joris: ‘Als organisaties de verwachte CO2-reductie realiseren, blijven we doorgaan met rapporteren. Is dit niet het geval? Dan komt er vanaf 2026 waarschijnlijk een individuele norm per bedrijf.’

Heb je vragen over de nieuwe wet?

Joris: ‘Fynch helpt bedrijven in Nederland al jaren met het terugdringen van de CO2-uitstoot die door mobiliteit wordt veroorzaakt. Vanuit die rol en ervaring zijn we betrokken bij deze nieuwe wet. We hebben input geleverd die de wetgeving effectiever en minder complex maakt voor jouw bedrijf.’

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Joris Smulders via joris.smulders@fynchmobility.com

Over Fynch

Fynch Mobility ontwikkelde het Fynch Impact Platform. Met dit platform prikkel je je werknemers om de mobiliteit-footprint te verkleinen en de vitaliteit te verhogen door o.a. (gedifferentieerde) kilometervergoedingen op woon-werkverkeer, zakelijke reizen en thuiswerkdagen, inzicht in persoonlijke footprint, gamification en het Fynch-beloningsprogramma. Organisaties krijgen zo inzicht in de totale footprint, waarmee je een benchmark kan maken t.o.v. andere organisaties. Wil je meer weten of contact opnemen? Bekijk dan de showcasepagina.

Naar showcasepagina

Dit artikel is geplaatst op 27 oktober 2022.