Kennisbank


Wat kun jij als IT-ondernemer zonder jurist in dienst leren van de juridische experts? NLdigital heeft in haar achterban een heel aantal grote en middelgrote IT-bedrijven met eigen juristen in dienst. Advocaten Huub de Jong en Esmée Fonville van Turing Law praatten ons bij en gaven een aantal tijdloze tips. We lichten de belangrijkste tips er voor je uit.
Er komt nieuwe wetgeving aan op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Ontwikkelt of gebruikt je bedrijf AI? Dan geldt deze wet straks voor jou. Laatst bijgewerkt september 2022 Jouw input op deze wet In Brussel is men druk met het schrijven van de nieuwe wet. Dit is het moment waarop wij hen met onze Lees verder
‘In het Klimaatakkoord staat dat we één megaton CO2 moeten terugdringen vóór 2030’, vertelt Joris van lidbedrijf Fynch. Daarom moeten we vanaf 1 januari 2024 het woon-werk-verkeer en zakelijke verkeer van werknemers rapporteren.
Vanaf 1 augustus 2022 moet je je houden aan de regels van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Onze HR-adviseur Martine van der Werf zet de veranderingen voor je op een rij.
Nederlandse bedrijven hebben met de overheid afgesproken hoeveel energie ze tot 2020 gaan besparen. De uitgangspunten hiervoor staan in de energieconvenanten. De convenantperiode is nu voorbij en op 26 november informeerde staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) de Tweede Kamer over de resultaten.
Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde ‘voortbrengselen van de menselijke geest’, zoals software. Maar om welke rechten gaat dit en wat is precies het auteursrecht? Onze juristen hebben tien veelvoorkomende vragen over intellectueel eigendom en software voor je op een rij gezet.
Als je klanten of relaties wilt benaderen, speelt de Telecommunicatiewet een grote rol. Zij geeft uitsluitsel over wanneer en hoe je relaties telefonisch en per e-mail mag benaderen. Recent zijn in deze wet nieuwe regels geïntroduceerd voor telemarketing. Bedrijven zijn onzeker over wat er momenteel wel en niet mag. Met onderstaand overzicht geeft onze jurist Henk Bethlehem daar meer duidelijkheid over.
Ruim driekwart van de bedrijven in de IT-sector heeft te maken met uitstel van opdrachten. En een derde van de bedrijven ziet dat opdrachten worden geannuleerd. Dit blijkt uit onderzoek van NLdigital. Wie draagt hier het risico? De klant die afzegt of jij als ICT-leverancier? Lees hier de versimpelde analyse van onze juristen.