De transformatie van een traditionele naar een digitale economie komt de komende kabinetsperiode in een stroomversnelling. Willen we optimaal profiteren van de kansen die digitale technologie ons biedt, dan vraagt dat om een actieve en stimulerende rol van de politiek. De aankomende Tweede Kamerverkiezingen bepalen wie de komende vier jaar invulling gaan geven aan die rol. Dat begint met een prominente plek voor digitalisering in de verkiezingsprogramma’s en moet resulteren in een hoofdstuk in het regeerakkoord. Hierin formuleert het nieuwe kabinet zijn visie op de transformatie naar de digitale economie.

Manifest Groei door Digitalisering

Om politieke partijen te stimuleren om na te denken over digitalisering lanceerden we in juni 2016 het manifest Groei door Digitalisering. In dit manifest formuleren we zes ambities voor het jaar 2020. Per ambitie doen we aanbevelingen voor concrete acties die helpen deze ambitie waar te maken. Ook pleiten we voor een ministerieel topteam ICT: een team van ministers dat buiten de traditionele kaders van de ministeries nadenkt over een ICT-implementatieagenda op domeinen als zorg, energie, mobiliteit, steden en zakelijke dienstverlening.

NL Next Level en gezamenlijke oproep

Als lid van VNO-NCW waren we betrokken bij de totstandkoming van De Digitale Kwantumsprong, een publicatie over het verzilveren van de kansen van digitalisering. De digitale kwantumsprong is een van de pijlers van de campagne NL Next Level, waarin VNO het komende kabinet wil inspireren Nederland naar de economische wereldtop te brengen. Inhoudelijk sluit deze campagne perfect aan bij de punten uit ons manifest. Daarnaast ondertekenden we in november 2016 een gezamenlijke oproep van ruim dertig belangenorganisaties, van de ANWB tot banken, ziekenhuizen en de wetenschap. Hierin vragen we het kabinet om digitaal leiderschap en roepen we op tot actie op vijf speerpunten.

Analyses verkiezingsprogramma’s en gesprekken Kamerleden

Eind 2016 verschenen de eerste concept-verkiezingsprogramma’s. We maakten analyses van de aandacht die de partijen hebben voor ICT en digitalisering op zes belangrijke thema’s. Deze analyses namen we mee in gesprekken met Kamerleden. De verkiezingsprogramma’s van elf partijen hebben we langs de meetlat van ons Manifest voor de Digitale Economie gelegd. Dit resulteerde in de verkiezingsmatrix digitalisering.

BNR Ondernemerskieskompas

Ook in de publiciteit en de vele debatten in aanloop naar de verkiezingen moet digitalisering een thema zijn. Om die reden ondersteunen we het BNR Ondernemerskieskompas. Deze campagne brengt in kaart wat ondernemers belangrijk vinden op vier thema’s, waaronder digitalisering. In aanvulling op het kieskompas discussiëren ondernemers en politici in diverse debatten met elkaar over de thema’s.