Telecom

Een kwart van de economische groei in de afgelopen decennia is te danken aan telecom. Om dit allemaal mogelijk te maken, investeert de telecomsector zo’n € 4,2 miljard per jaar. Ongeveer net zoveel als de overheidsbestedingen aan spoor- of wegennet. Sinds 2005 heeft de telecomsector al ruim € 27 miljard geïnvesteerd in de digitale infrastructuur. Nederland heeft dan ook een zeer goede telecominfrastructuur.

Het toenemende belang van deze sector zorgt voor een toenemende afhankelijkheid van overheden, bedrijfsleven en burgers van deze infrastructuur en daarmee een neiging om deze infrastructuur en de diensten die er gebruik van maken steeds verder te reguleren. Hiermee ontstaat er spanning tussen de economische belangen, de vrijheid en veiligheid van de onze digitale infrastructuur.

Wat wil Nederland ICT?

De Nederlandse digitale infrastructuur kan de meest snelle, robuuste en innovatieve infrastructuur van Europa worden. De overheid dient maximale medewerking te leveren om de uitrol van de netwerken van de toekomst te bespoedigen.

Wat moet er gebeuren?

De Nederlandse digitale infrastructuur dient open, veilig en betrouwbaar te blijven. Het doorgeschoten veiligheidsdenken, dat tot uiting komt in dossiers als de Wiv, Computercriminaliteit III en de bewaarplicht brengt de infrastructuur en vertrouwen daarin in gevaar. Samen met de overheid zoekt de internet- en telecomsector naar proportionaliteit.

Daarnaast draagt de telecomsector met diverse aansprekende publiek-private samenwerkingsverbanden bij aan diverse maatschappelijk relevante overheidscampagnes op het gebied van het voorkomen van straatroof, veilig gebruik van smartphones in het verkeer en voorlichting over elektromagnetische straling.