Privacy

Nog te vaak wordt privacy gezien als een struikelblok voor digitale innovatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bescherming van privacy wordt gezien als een kans in plaats van een bedreiging?

Wat vindt Nederland ICT?

Nederland ICT werkt aan het versterken van de volgende uitgangspunten:

  1. Het vertrouwen in data;
  2. Het waarborgen van de bescherming van persoonsgegevens;
  3. Ruimte voor digitale innovatie.

 

Wat moet er gebeuren?

Het versterken van de genoemde uitgangspunten doen we samen. Hier heeft zowel de branche, de overheid, de toezichthouder, als de gebruiker een rol. Het moet onze gezamenlijke ambitie zijn om de balans te vinden tussen onze soms verschillende belangen.

De overheid stelt het wettelijk kader. Uitgangspunt wat Nederland ICT betreft is een zo internationaal mogelijk gelijk speelveld voor bedrijven. Dit betekent niet alleen gelijke regels, maar ook begrijpelijke regels, en regels die eenvoudig toe te passen zijn.

Ook de toezichthouder (In Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens) moet zich open opstellen om bedrijven te helpen, wanneer zij hier om vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe innovatieve producten. Een adviserende toezichthouder leidt tot een voorspelbare handhaving.

Gebruikers moeten een zogenaamde geïnformeerde keuze kunnen maken. Dit betekent voor gebruikers ook op zoek gaan naar de informatie en bewuster gedrag vertonen online. Voorlichting, maar vooral goed onderwijs is van groot belang om gebruikers te leren hoe ze zelf de regie kunnen houden over hun eigen gegevens.

Voor het bedrijfsleven geldt dat de aandacht voor privacy hoog moet zijn, zodat privacy onderdeel wordt van alle processen. Privacy moet altijd vanaf de start worden meegenomen en geen sluitstuk zijn. Bij het ontwerp van een ICT-toepassing moet dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium rekening worden gehouden met de privacyaspecten (‘privacy by design’). Dit vergt energie en samenwerking van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Wat kunnen bedrijven doen om de balans bij hun klanten te bieden:

  • Als sector, onder andere via Nederland ICT, de juiste context bieden bij nieuwe (technologische) ontwikkelingen, zodat er een goede afweging van belangen plaatsvindt. Helderheid bieden over wat je doet met gegevens waar je zelf de verantwoordelijke bent.
  • Als verantwoordelijke in de relatie met de gebruiker meer laten zien waar de gebruiker zijn eigen rol moet pakken.
  • In de dienstverlening naar verantwoordelijken privacy onderdeel maken van de voorlichting en advisering.
  • In samenwerking met de overheid voorlichten over de manier waarop gebruikers een sterkere rol kunnen spelen.
  • Onderling leren van de elkaars ervaringen.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd