Privacy

Nog te vaak wordt privacy gezien als een struikelblok voor digitale innovatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bescherming van privacy wordt gezien als een kans in plaats van een bedreiging?

Wat vindt Nederland ICT?

Nederland ICT werkt aan het versterken van de volgende uitgangspunten:

  1. Het vertrouwen in data;
  2. Het waarborgen van de bescherming van persoonsgegevens;
  3. Ruimte voor digitale innovatie.

 

Wat moet er gebeuren?

Het versterken van de genoemde uitgangspunten doen we samen. Hier heeft zowel de branche, de overheid, de toezichthouder, als de gebruiker een rol. Het moet onze gezamenlijke ambitie zijn om de balans te vinden tussen onze soms verschillende belangen.

De overheid stelt het wettelijk kader. Uitgangspunt wat Nederland ICT betreft is een zo internationaal mogelijk gelijk speelveld voor bedrijven. Dit betekent niet alleen gelijke regels, maar ook begrijpelijke regels, en regels die eenvoudig toe te passen zijn.

Ook de toezichthouder (In Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens) moet zich open opstellen om bedrijven te helpen, wanneer zij hier om vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe innovatieve producten. Een adviserende toezichthouder leidt tot een voorspelbare handhaving.

Gebruikers moeten een zogenaamde geïnformeerde keuze kunnen maken. Dit betekent voor gebruikers ook op zoek gaan naar de informatie en bewuster gedrag vertonen online. Voorlichting, maar vooral goed onderwijs is van groot belang om gebruikers te leren hoe ze zelf de regie kunnen houden over hun eigen gegevens.

Voor het bedrijfsleven geldt dat de aandacht voor privacy hoog moet zijn, zodat privacy onderdeel wordt van alle processen. Privacy moet altijd vanaf de start worden meegenomen en geen sluitstuk zijn. Bij het ontwerp van een ICT-toepassing moet dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium rekening worden gehouden met de privacyaspecten (‘privacy by design’). Dit vergt energie en samenwerking van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Wat kunnen bedrijven doen om de balans bij hun klanten te bieden:

  • Als sector, onder andere via Nederland ICT, de juiste context bieden bij nieuwe (technologische) ontwikkelingen, zodat er een goede afweging van belangen plaatsvindt. Helderheid bieden over wat je doet met gegevens waar je zelf de verantwoordelijke bent.
  • Als verantwoordelijke in de relatie met de gebruiker meer laten zien waar de gebruiker zijn eigen rol moet pakken.
  • In de dienstverlening naar verantwoordelijken privacy onderdeel maken van de voorlichting en advisering.
  • In samenwerking met de overheid voorlichten over de manier waarop gebruikers een sterkere rol kunnen spelen.
  • Onderling leren van de elkaars ervaringen.