Actueel

Masterclass Privacy by design

15 nov

Iedere IT-leverancier die producten en diensten ontwikkelt heeft de verplichting om goed over privacy na te denken. Hoe beter je hier al over nadenkt in het ontwerp van je systeem (privacy by design), hoe gemakkelijker het is om de gegevens van jouw klanten fatsoenlijk te beschermen.

Juridisch spreekuur

28 sep

Heb je een juridische vraag en ben je lid van NLdigital? Kom dan naar ons juridisch ‘inloop’spreekuur en stel je vraag aan onze jurist Henk Bethlehem.

Praat met je klanten over noodzakelijke cybersecuritymaatregelen

De cyberdreiging neemt toe en de weerbaarheid van veel (met name kleinere) bedrijven loopt achter. Uit onderzoek van het DTC blijkt dat dit vooral komt omdat basismaatregelen niet voldoende worden doorgevoerd. Ons advies: praat met je klanten over noodzakelijke cybersecuritymaatregelen en gebruik hierbij de producten van het DTC.

Uitgaven kabinet blijven achter bij ambities voor digitale banen

Nederland heeft in 2030 één miljoen digitaal geschoolden nodig. Op 25 mei debatteert de Tweede Kamer over het Actieplan Groene en Digitale banen dat hiervoor moet zorgen. Wij vrezen echter dat dit aantal met de huidige inzet niet gehaald gaat worden. In een brief aan de Tweede Kamer zetten we op een rij wat er nodig is om dit wél te halen.

Analyse Voorjaarsnota 2023

Het kabinet presenteerde onlangs de Voorjaarsnota 2023. Hierin staan de aanpassingen op de lopende begroting voor 2023 en vooruitblikken op de begrotingen voor komende jaren. Ons beleidsteam heeft de stukken doorgenomen voor een eerste beschouwing op de impact op de digitale sector.

ChatGPT versus de jurist

03 okt

Welke juridische aspecten komen er kijken bij ChatGTP? Hoe zit het met auteursrechten en met jouw personeel? We nodigen je uit voor een interactieve bijeenkomst op dinsdag 4 juli bij ons op kantoor.

ICK-cao 2023 tot stand gekomen

NLdigital Werkgeversvereniging is met de vakbonden CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe cao voor 2023 overeengekomen. FNV heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen.

NLdigital wil duidelijkheid van minister over 5G frequentieveiling

We vragen de minister van Economische Zaken en Klimaat om duidelijkheid over de beschikbaarheid van de 3,5GHz-band. De minister wil de 3,5 GHz-band, na ernstige vertraging, in het najaar van 2023 veilen. In een reactie op de voorgenomen veiling laten we weten dat er nog steeds onzekerheid is over de beschikbaarheid van deze frequentieruimte. Dat zorgt ervoor dat bedrijven zich niet goed kunnen voorbereiden op de veiling.

Model Klokkenluidersregeling ICT-sector 2023 beschikbaar

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming Klokkenluiders in werking getreden. Deze vervangt de Wet Huis voor de Klokkenluiders. In verband met het wijzigen van deze wet hebben we een nieuw Model Klokkenluidersregeling voor ICT-bedrijven opgesteld, waarin de aangewezen wijzigingen zijn verwerkt.