Actueel

Seminar ‘Innovatief aanbesteden’ – Het aanbesteden van de toekomst

28 mrt

Europa staat anno 2024 voor grote uitdagingen, en wij van NLdigital begrijpen dat het voor jullie als belangrijke spelers in de digitale sector cruciaal is om de relatie tussen overheden en de markt goed te bewaken. In lijn hiermee willen wij je van harte uitnodigen voor een bijzonder Seminar: “Innovatief Aanbesteden”, georganiseerd in samenwerking met DigiCampus.

De sterke positie van onze digitale infrastructuur vraagt om blijvende aandacht

Nederland heeft een digitale infrastructuur waar we trots op mogen zijn. Maar deze toppositie staat ook onder druk. Zo blijkt uit de Staat van de Digitale Infrastructuur die minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Net als de minister ziet NLdigital dat de baten van digitalisering – en de digitale infrastructuur die daarvoor nodig is – te veel als vanzelfsprekend wordt gezien. 

NLdigital en VNG versterken samenwerking

Deze maand hebben NLdigital en de VNG een eerste gezamenlijk diner pensant gehouden. Het doel van dit initiatief is om elkaar beter te leren kennen en beter te leren begrijpen. Want uit eerder onderzoek naar de aanbestedingspraktijk in de gemeentelijke markt kwam naar voren dat er behoefte is aan structureel strategisch overleg tussen de IT-markt en gemeenten.

NLdigital vraagt aandacht voor werkbare toepassing AI Act

NLdigital heeft zich aangesloten bij een oproep vanuit Digital Europe om te komen tot een werkbare toepassing van de AI Act. Deze nieuwe EU AI-wet moet de ontwikkeling van AI in goede banen leiden, maar dreigt nu door te schieten en innovatie in de Europese Unie af te remmen.

Adviesraad: Data Pro Code nog altijd actueel

De Data Pro Code van NLdigital is nog altijd actueel. Dat concludeert het onafhankelijke adviesorgaan de Data Pro Code adviesraad. De AVG-gedragscode van NLdigital (versie april 2019) blijft daarom ongewijzigd. Alle organisaties die de Data Pro Code volgen, zijn hiermee aantoonbaar aangesloten bij een actuele gedragscode.

Verkiezingsdebat: Nederland kiest: De toekomst is digitaal

Gisteren vond het eerste Nationale Debat over Digitalisering plaats bij Nieuwspoort. Verschillende (aspirant) Kamerleden gingen onder leiding van oud-Kamerlid Kees Verhoeven met elkaar in gesprek over het belang van digitalisering en de standpunten van de verschillende partijen.

Juridisch spreekuur

27 feb

Heb je een juridische vraag en ben je lid van NLdigital? Kom dan naar ons juridisch ‘inloop’spreekuur en stel je vraag aan onze jurist Henk Bethlehem.