Bijdrage VNO-NCW

Als lid van NLdigital ben je vanuit ons collectief ook aangesloten bij VNO-NCW. Hiervoor betaal je een aanvullende bijdrage. Maar wat houdt deze aansluiting precies in en hoe wordt de bijdrage bepaald? We hebben een aantal veelgestelde vragen op een rij gezet:

Waarom ontvang ik een factuur voor een VNO-NCW bijdrage?

Jouw bedrijf is lid van branchevereniging NLdigital. Als lid van NLdigital, ben je vanuit ons collectief ook aangesloten bij VNO-NCW. Hiervoor betaal je een aanvullende bijdrage via een separate factuur.

Hoe wordt de VNO-NCW bijdrage berekend?

De bijdrage voor VNO-NCW is afhankelijk van de loonsom van een organisatie. Ieder lidbedrijf van NLdigital met meer dan tien werknemers ontvangt in het eerste kwartaal van het jaar een loonsom enquête van VNO-NCW. Op basis hiervan wordt de bijdrage voor VNO-NCW voor jouw bedrijf berekend. Mocht een bedrijf geen loonsom enquête insturen, dan maakt VNO-NCW zelf een schatting van de loonsom op basis van de medewerkersaantallen in de Kamer van Koophandel.

In 2021 is de VNO-NCW bijdrage vastgesteld op 0,46 promille van de loonsom. NLdigital heeft voor haar leden een korting op de bijdrage van 20% bedongen. De factuur voor de VNO-NCW bijdrage ontvang je in het tweede kwartaal via NLdigital. Er wordt jaarlijks gerekend met de loonsom van twee jaar terug (als voorbeeld: in 2021 wordt gerekend met de loonsom van 2019, die in 2020 is verkregen d.m.v. een enquête).

Waarom ben ik vanuit NLdigital aangesloten bij VNO-NCW?

NLdigital is als vereniging lid van VNO-NCW met en voor al haar leden. Als lid van VNO-NCW en vertegenwoordiger van de ICT-sector, kan NLdigital het beleid van VNO-NCW beïnvloeden. Zo heeft NLdigital vier zetels in het Algemeen Bestuur van VNO-NCW en is er een zetel voor de ICT-sector in het Dagelijks Bestuur en de Sociaal Economische Raad (SER). Verder wordt er aan diverse commissies, stuurgroepen en platformen deelgenomen om zo de bij NLdigital aangesloten bedrijven een stem te geven.

Wat is VNO-NCW?

VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. Een lobbyorganisatie die zich sterk maakt voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat. VNO-NCW behartigt de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven op zowel nationaal als internationaal niveau. Bij VNO-NCW zijn 155 brancheorganisaties en ongeveer 500 ondernemingsleden aangesloten. Hierdoor vormt VNO-NCW een brede afspiegeling van het ondernemerschap in Nederland, variërend van transport, handel, diensten, industrie, bouw tot zorg en onderwijs en van groot tot klein.

Wat doet VNO-NCW?

VNO-NCW praat mee over de nieuwe wet- en regelgeving & overheidsbeslissingen die van belang zijn voor bedrijven. Hierdoor bepaalt zij mede het sociaaleconomische klimaat in Nederland. VNO-NCW onderhoudt nauwe contacten met politiek, openbaar bestuur, media, vakcentrales, maatschappelijke organisaties in Nederland, Brussel en diverse internationale platforms. Ook is VNO-NCW een belangrijke speler in de Sociaal Economische Raad (het belangrijkste adviesorgaan van de regering op sociaal en economisch gebied) en de Stichting van de Arbeid (gezamenlijk overlegorgaan van werkgeversorganisaties en vakbonden).

Meer informatie over VNO-NCW en de toegevoegde waarde voor de ICT-sector kun je vinden op de website van VNO-NCW.