Digitale overheid

Een kleinere en slagvaardige overheid is alleen te realiseren door de inzet van ICT. Vertrouwen tussen de overheid en de ICT-sector is daarbij essentieel.

Geen digitale economie zonder digitale overheid. Het kabinet heeft met Digitaal 2017 de ambitie uitgesproken dat alle dienstverlening van overheden digitaal beschikbaar is. Binnen de eigen organisatie kan de overheid niet zonder de inzet van ICT. Het is een gezamenlijk belang van overheid en ICT-bedrijfsleven om projecten tot een succes te maken en daarmee de overheid efficiënter en effectiever te maken. Dat is niet alleen een politieke keuze, maar wordt ook verwacht door burgers en bedrijven.

De Digitaal 2017 ambitie van de overheid mag niet een streven zijn, maar is een ‘harde’ doelstelling. Alleen dan kan Nederland internationaal onderscheidend zijn. De generieke digitale infrastructuur van de overheid moet een voorbeeld worden van goede digitale dienstverlening.

Lees verder: dossier Generieke Digitale Infrastructuur.

Aanbestedingen moeten beter. De huidige praktijk leidt niet altijd tot de beste oplossing. Meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven voorafgaande aan een aanbesteding draagt bij aan de kwaliteit van aanbestedingen. Betere aanbestedingen en betere samenwerking zorgen voor succesvolle projecten en vergroten uiteindelijk het onderlinge vertrouwen.

Lees verder: dossier aanbestedingen

De overheid en de ICT-sector hebben hun samenwerking geformaliseerd in de iDialoog: een serie afspraken en initiatieven om wederzijds begrip te bevorderen. Daarnaast zijn leden van Nederland ICT, met inbegrip van hun medewerkers, zich zeer bewust van de Gedragscode van Nederland ICT als kader voor het zakendoen met de overheid.

Eens per jaar organiseert Nederland ICT samen met de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken het iBestuur Congres, waar overheid, bedrijfsleven en wetenschap elkaar ontmoeten.

In de relatie tussen overheid en ICT-bedrijfsleven is er continu aandacht voor integer zakendoen, met de Gedragscode van Nederland ICT als basis.

DE DIGITALE OVERHEID IN ONTWIKKELING

Om een compleet beeld te krijgen van de digitalisering van de overheid is het interessant om zowel de inspanningen van de overheid als het gebruik van de digitale dienstverlening in kaart te brengen. Op dit moment is er nog weinig data op dit gebied beschikbaar. Van zowel de overheidsuitgaven aan ICT als het resultaat van digitaliseringsprojecten zijn er geen eenduidige cijfers.

In internationale context kan wel de vergelijking worden gemaakt tussen Nederland en andere (Europese) landen. We baseren ons daarbij met name op cijfers van Eurostat en de Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie.

GEBRUIK OVERHEIDSWEBSITES (%) (BRON: EUROSTAT)

Top 5 Digital Public Services Index (Bron: DESI / Europese Commissie)

  • “Een digitale overheid wordt gerealiseerd door de juiste inzet van ICT. Begrip en vertrouwen tussen de overheid en de ICT-sector is daarbij essentieel. Daarom maken wij ons hard voor een goede dialoog, goede aanbestedingen en succesvolle ICT-projecten.”

    Dirk de Groot
    Senior Vice President, CGI Nederland, Portefeuillehouder Digitale Overheid

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd