Vernieuwing Rijks ICT-dashboard CIO Rijk BZK

Rapportage van de ICT Markttoets van 27 juni 2022 voor de vernieuwing van het Rijks ICT-dashboard, die NLdigital organiseerde in opdracht van CIO Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Download publicatie