Rapportage ICT Markttoets voor de Omgevingswet

DIGITALE OVERHEID

Rapportage van de derde ICT Markttoets voor de Omgevingswet (22 januari 2019). Deze strategische ICT Markttoets richtte zich op directeuren van marktpartijen die softwareproducten aanbieden op onderdelen van de Omgevingswet: Ruimtelijke plannen, VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) of Toepasbare regels.

Download publicatie