Manifest ‘Groei door digitalisering’

Nederland ICT pleit voor een kabinetsbrede visie op de digitale economie. In een manifest hebben we de belangrijkste thema’s en acties uiteen gezet.

Download publicatie