Zoekresultaten

1036 zoekresultaten voor:

1001

Genalice, Ordina en SecurityMatters winnaars Nationale ICT~Awards 2012

Tijdens een feestelijke uitreiking in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk zijn de winnaars van de Nationale ICT~Awards 2012 bekendgemaakt. De ICT~Office Innovatie Award ging naar Genalice. Ordina sleepte de ICT~Milieu Award in de wacht. De Commit Wetenschapsvalorisatieprijs 2012 werd uitgereikt aan SecurityMatters.  De Nationale ICT~Awards belichten innovatieve ICT-initiatieven en stimuleren het beter en slimmer inzetten van ICT in bedrijfsleven, non profit-sector en bij de overheid.

1003

ICT~Office pleit voor deltaplan cybersecurity

De afgelopen periode hebben diverse digitale incidenten het nieuws gehaald. De impact van digitale inbraken en dreigingen is groot en neemt toe. Om deze dreigingen het hoofd te bieden, lanceert ICT~Office vandaag het Cyber Security Manifest. De Nederlandse kenniseconomie is immers sterk afhankelijk van veilige en betrouwbare ICT. ICT~Office pleit voor een gemeenschappelijk deltaplan ‘cybersecurity’ dat een samenhangend pakket maatregelen omvat.

1005

iBestuur.nl, kennis over en ten bate van de i-overheid

Ook in de overheid is ICT inmiddels diep doorgedrongen. De overheid ontwikkelt zich tot een informatieoverheid, oftewel i-overheid. Dat heeft veel invloed op haar activiteiten en de relatie met burgers en bedrijven. iBestuur.nl is een onafhankelijk, online platform waar u informatie kunt vinden en delen over en ten bate van de i-overheid. ICT~Office is partner van iBestuur.

1007

Ook 2e editie cursus ‘Privacyrecht en persoonsgegevens’ groot succes

Samen met de Universiteit van Tilburg en advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek organiseerde ICT~Office het afgelopen voorjaar de specialisatiecursus ‘Privacyrecht en persoonsgegevens’. Gedurende vier vrijdagen in maart en april behandelden de deelnemers de actuele ontwikkelingen op zowel Nederlands en Europees gebied, alsook de relevante wetgeving en rechtspraak. Mr. Peter van Schelven (juridisch adviseur ICT~Office) was één van de docenten.

1008

Belangrijke wijzigingen in het nieuwe arbitragereglement SGOA

Het bestuur van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) heeft onlangs een nieuw arbitragereglement vastgesteld. Een arbitrage is een juridische procedure waarbij een particulier scheidsgerecht een voor de strijdende partijen bindende beslissing neemt in de vorm van een arbitraal vonnis. Arbitrage is een in de wet geregelde vorm van geschilbehandeling die met heel veel waarborgen is omgeven. Die waarborgen zijn verder uitgewerkt in het arbitragereglement.

1010

Is uw bedrijf al klaar voor SEPA en het gebruik van IBAN?

Uiterlijk 1 februari 2014 moeten alle bedrijven in Nederland klaar zijn voor de gezamenlijke Europese betaalmarkt ‘Single Euro Payments Area’ (SEPA). Binnen SEPA zullen zowel binnenlandse als buitenlandse betalingen voortaan plaatsvinden door middel van het International Bank Account Number (IBAN). Daarnaast gaan er nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s gelden. Bedrijven zullen hun financiële, personeels- en klantenadministratie en de financiële correspondentie hierop moeten aanpassen.