22 februari 2013

‘Zorginstellingen onvoldoende bewust van kansen e-health’

Ruim tweederde van de ondernemers van het Kwartaalmonitorpanel van Nederland ICT gaf aan kansen te zien in de zorg. Zestig procent van hen denkt dat er vooral kansen liggen in de thuiszorg, maar ook maatschappelijke ondersteuning en de GGZ zijn beiden met 47 procent populair.

Problematisch bij het toepassen van e-health oplossingen zijn volgens de ondervraagde ondernemers de verschillende financieringsstromen die de ketenaanpak belemmeren. Na deze financieringsproblematiek (54%) volgen de acceptatie van e-healthtoepassingen onder zorgprofessionals en het gebrek aan leiderschap bij managers of beleidsmakers.

ICT-sector verwacht lichte groei, kleine en middelgrote ICT’ers zijn positiever

De omzet van ICT groeide in het vierde kwartaal van 2012 heel licht ten opzichte van het hetzelfde kwartaal in 2011. Bedrijven in de sectoren hardware & kantoortechnologie, software en dienstverlening zagen in het vierde kwartaal van 2012 een lichte groei, terwijl deze groei in de sector telecom & internet uitbleef. Dit blijkt uit de vandaag (22 februari, red.) verschenen Kwartaalmonitor van Nederland ICT. De Kwartaalmonitor is gebaseerd op een peiling onder de leden van de brancheorganisatie.

Opvallend is dat bij de grotere ondernemingen met meer dan 750 werknemers sprake is van een lichte omzetdaling, terwijl de kleinere bedrijven nog wel omzetgroei realiseren. Het verschil tussen grote en minder grote bedrijven komt ook terug in de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2013. De grotere bedrijven verwachten ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012 een lagere groei dan de kleinere bedrijven.

Ondanks de recessie is het vertrouwen dat ICT-bedrijven hebben in de Nederlandse economie in het afgelopen jaar niet afgenomen. De ondernemers houden ook het vertrouwen in de eigen sector. Zij beoordelen dit met een 5,9 op de schaal van 1 tot 10.

Downloaden Kwartaalmonitor

Via onderstaande link kunt de ICT Kwartaalmonitor – februari 2013 van Nederland ICT downloaden.
ICT Kwartaalmonitor – februari 2013