8 september 2016

Modelovereenkomst zelfstandigen in de ICT wel goedgekeurd

CONTRACTEN EN VOORWAARDEN

Ophef rond de nieuwe wet DBA deze week. Staatssecretaris Wiebes werd naar de Tweede Kamer geroepen om uit te leggen waarom de Belastingdienst een grote achterstand heeft in het goedkeuren van de zogenaamde modelovereenkomsten, die ter vervanging van de oude Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zijn ingevoerd. Voor de ICT-sector is er geen reden tot zorg: sinds 22 maart biedt Nederland ICT al een goedgekeurde modelovereenkomst voor de inhuur van ICT-professionals aan.

Van de ruim 4000 modelovereenkomsten die tot 1 augustus aan de Belastingdienst zijn voorgelegd, waren er 370 goedgekeurd en ruim 1000 afgewezen terwijl de rest nog in behandeling was. Dat was genoeg reden voor Steven van Weyenberg (D66) om de Staatssecretaris om uitleg te vragen in de Tweede Kamer. Wiebes gaf aan de vertraging grotendeels zelf te hebben veroorzaakt, omdat hij de Belastingdienst heeft opgedragen zo veel mogelijk samen te werken met ondernemers in het opstellen van de modelovereenkomsten.

Dat traject heeft Nederland ICT al vanaf september vorig jaar samen met de Belastingdienst doorlopen. Onze modelovereenkomst voor de inhuur van ICT’ers is sinds 22 maart beschikbaar, ruim voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 mei. De overeenkomst is door veel bedrijven positief ontvangen, maar uit de vragen die regelmatig bij onze juridische helpdesk binnenkomen blijkt dat nog niet iedereen in de sector weet dat deze bestaat.

ICT-bedrijven en zelfstandigen die nog niet met de modelovereenkomst werken kunnen hier terecht voor meer informatie en downloadlink naar de modelovereenkomst.

Meer informatie over ons standpunt rond de afschaffing van de VAR lees je in ons dossier Zelfstandigen in de ICT.

Voor meer vragen of verdere juridische ondersteuning kun je terecht bij onze Helpdesk Juridisch.