27 juni 2016

Young ICT Professionals bedenken manieren om afval te verminderen

DUURZAAMHEID

Zeventig YIP-leden kwamen op 22 juni samen in Delft voor de vierde editie van de YIP-Challenge. De opdracht was dit jaar om bij te dragen aan één van de belangrijkste milieudoelstellingen van deze tijd: het verminderen van huishoudelijk afval en het vergroten van de hoeveelheid recyclebaar afval.

De YIP-leden kregen een dag de tijd om in kleine teams nieuwe ICT-toepassingen te bedenken die helpen dit doel te behalen.

Opening Jan Terlouw

De dag werd geopend door schrijver en voormalig minister van Economische Zaken, Jan Terlouw. Hij schetste de urgentie van dit maatschappelijke vraagstuk. “Je bent pas duurzaam bezig als je de aarde net een beetje beter hebt achter gelaten als je hem hebt aangetroffen”, aldus Jan Terlouw. Hij hield een inspirerend betoog over onze grondstoffen die opraken en legde uit dat de urgentie van dit probleem enorm is. Dit gezien de toenemende welvaart op de wereld. Terlouw ziet hierin een mooie taak voor de jongere generatie om dit in de komende 50 jaar op te lossen. “Natuurlijk spelen er economische en politieke factoren mee en is het probleem niet zomaar opgelost, maar het is nu of nooit. Immers, je wilt toch ook een mooie wereld achterlaten voor je kinderen en kleinkinderen?” zo sprak Jan Terlouw de jong professionals motiverend toe.

Van afval naar grondstof

Opdrachtgever van de Challenge was de Nederlandse brancheorganisatie van afval (NVRD). Maarten Goorhuis, senior beleidsadviseur van de NVRD gaf in zijn toelichting aan dat er op dit moment in Nederland hard gewerkt wordt aan de doelstelling om in 2020 te komen tot 100 kg restafval per inwoner per jaar. “In 2025 ligt de doelstelling nog lager, namelijk 30 kg per inwoner per jaar. Nieuwe inzichten en ICT-oplossingen die afvalbedrijven en gemeenten verder kunnen helpen bij het najagen van deze doelstellingen zijn enorm belangrijk.” Aldus de opdrachtgever.

Goed op weg

Om de deelnemers verder op weg te helpen hield Hugo von Meijenfeldt (Coördinator National Implementation Global Goals bij het ministerie van Buitenlandse Zaken) een powerpitch. Hij vertelde dat Nederland op de 7e plek staat op het gebied van het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. “In Nederland zijn we dus al heel goed op weg. Als alle partijen samenwerken gaan we de komende jaren goede stappen maken om te komen tot een vermindering van afval. Maar ten opzichte van andere rijke landen bijvoorbeeld in Scandinavië kan er nog een stapje bij.”

Gekozen idee concept ‘Four Tomorrow’

Aan het einde van de dag presenteerden de YIP’ers hun ideeën aan een jury. Het idee dat uiteindelijk is verkozen tot het meest innovatieve concept, had de titel ‘Four Tomorrow’. Geïnspireerd door Jan Terlouw gaven de deelnemers met deze titel aan dat het product is bedoeld voor een betere wereld van morgen. “Het probleem begint bij mensen zelf. Dit ontstaat al bij de prullenbak.” Daarom bedachten zij een concept dat bestond uit één vuilniszak met vier ‘four’ compartimenten, bij elkaar gehouden door een raster. “Een slimme container zorgt ervoor dat deze zakken bij het weggooien in een hub (container) op straat in de juiste compartimenten gaan, zodat het gerecycled kan worden.” De jury gaf aan dit het beste idee te vinden, vooral omdat het heel geschikt zou zijn voor hoogbouw locaties. Dit is vandaag de dag nog steeds een lastig fenomeen gezien het gebrek aan ruimte in huis, waardoor afval dus slecht gescheiden wordt.

Tijdens het afvalcongres op 5 oktober 2016 mogen de deelnemers dit idee pitchen aan alle gemeenten en afvalbedrijven in Nederland. Ook worden dan de andere ideeën gepresenteerd. Wie weet komt er een vervolg aan deze geslaagde dag.

De ICT-sector neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de uitdaging van energie, klimaat en schaarse grondstoffen. Kijk voor meer informatie over onze activiteiten op dit gebied op de themapagina Duurzaamheid.