18 februari 2014

YIP presenteert nieuwe Challenge op Defensie Cyber Symposium

Het Young ICT Professionals-netwerk (YIP) van Nederland ICT zal zich met een nieuwe YIP-Challenge in gaan zetten voor Defensie. Dat onthulde YIP-bestuurslid Dennis Groot op 13 februari tijdens het Defensie Cyber Symposium. Deelnemers buigen zich tijdens de Challenge over de vraag hoe Defensie een civil cyberwatch kan opzetten die in geval van een (grootschalige) cyberaanval op Nederland de geëigende publieke- en private organisaties kan helpen bij het afslaan van de aanval en het herstel daarvan.

Defensie Cyber Strategie

Op het Defensie Cyber Symposium werden de vorderingen besproken van de Defensie Cyber Strategie, die de toenmalige minister in 2012 lanceerde. Verschillende sprekers, zoals Ben Voorhorst, Chief Operations Officer Tennet Holding en Bert van Delden, voormalig Voorzitter College van Toezicht op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten spraken over welke effecten cybercriminaliteit kan hebben op de Nederlandse bedrijfsvoering en welke rol hiervoor is weggelegd voor de overheid.

Prof. Dr. Michel van Eeten, van de Technische Universiteit van Delft, plaatste de effecten van cybercriminaliteit in perspectief: het aantal gevallen van cybercriminaliteit neemt volgens hem in verhouding tot gebruik, nauwelijks toe. Ook ging hij in op de rolverdeling bij de bestrijding van cybercriminaliteit. Hij ziet daarbij belangrijke rol voor het bedrijfsleven. Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp ging vooral in op militaire operaties. Het cybercommando is opgericht en al bezig om zelf cyberaanvallen uit te voeren om weerbaarder te zijn bij cyberaanvallen, cyberterrorisme en cyberspionage. Middendorp wil dit uitbreiden, met inzet van kennis van buiten en jongeren: “Alles om succesvol te zijn in dit nieuwe domein van oorlogsvoering. Voor Nederland. Voor u” besloot Middendorp zijn toespraak.

De YIP-Challenge

Met de Challenge werkt het YIP-netwerk op bedrijfsonafhankelijke wijze aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Het inzetten van slimme ICT-toepassingen vormt hierbij de sleutel tot succes. De jonge ICT-talenten maakten in 2013 een plan om oudere en jonge vrijwilligers met elkaar te verbinden voor het Nederlandse Rode Kruis.

De jongste editie van de Challenge zal op 28 maart 2014 plaatsvinden op een locatie van Defensie in Utrecht.