15 mei 2014

Workshop Big Data & Privacy van EZ, Nederland ICT en VNO-NCW zorgt voor interessante discussies

Innovatie op het gebied van internet, sensoren en het Internet of Things zorgen voor een explosieve groei van de hoeveelheid beschikbare data. Deze data kan, mits op de juiste manier geanalyseerd met slimme software, grote voordelen opleveren voor de maatschappij, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, voor wetenschappelijk onderzoek, bij overheid en bedrijfsleven. De mogelijkheden van data roepen soms ook vragen op in het kader van privacy.

Cases en discussie

De ruim dertig aanwezigen kwamen uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. Tijdens de interactieve bijeenkomst bespraken zij concrete casussen over Big Data in sectoren zoals het onderwijs en de financiële sector. Er werd uitgebreid gediscussieerd over het privacybeginsel van doelbinding en het belang van transparantie. Het ministerie van EZ gebruikt de input voor een brief aan de Tweede Kamer. In de impressie van deze workshop leest u opmerkingen en ideeën die ter sprake kwamen tijdens de discussie door de diverse deelnemers. De impressie is geen beleidsdocument.