23 mei 2017

Wijziging in Arbowet per 1 juli 2017

REGELGEVING

Begin dit jaar heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen, die per 1 juli 2017 in gaat. Maar wat verandert er precies?

Om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt en op de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking zijn er wijzigingen aangebracht in de Arbowet. In de nieuwe wet komt meer aandacht voor preventie. Ook krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten.

Zo staat in de nieuwe wet dat iedere medewerker het recht heeft om een bedrijfsarts te bezoeken, krijgt de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer en heeft een medewerker recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Verder krijgt de preventiemedewerker een duidelijkere rol in de organisatie.

Heb je vragen en wil je aanvullende informatie, neem dan contact op met de Helpdesk Werkgevers via 0348 – 49 36 36, via e-mail:  of raadpleeg de brochure van ArboNed.