18 januari 2018

Wetsvoorstel Uitvoeringswet Avg (UAvg) naar Tweede Kamer

AVG, POLITIEK

Er is geen Nederlandse wet nodig om de Avg in Nederland te laten gelden. De Avg werkt in Nederland rechtstreeks vanaf 25 mei 2018. Wel zijn er een aantal punten waarop landen de vrijheid hebben de Avg nader in te vullen of de uitvoering praktisch te regelen. In Nederland komt er daarom een Uitvoeringswet Avg (UAvg). Een wetsvoorstel daartoe is in de kerstvakantie ingediend bij de Tweede Kamer. Nederland ICT heeft in een brief een reactie gestuurd. 

Het uitgangspunt in het wetsvoorstel is dat daar waar mogelijk de wet in 2018 hetzelfde blijft als de huidige privacy wet (Wbp). De minister noemt dit ‘beleidsneutrale invulling van de ruimte die de verordening biedt’.

Het wetsvoorstel is gewijzigd ten opzichte van het eerdere concept waar Nederland ICT op consulteerde. We zien een aantal positieve aanpassingen, maar ook nog een aantal aandachtspunten. In deze brief maken wij ons onder andere hard voor beperking van lasten van MKB-bedrijven.

De bedoeling is dat op 25 mei 2018 gelijktijdig de Uavg en Avg in werking gaan en de Wbp vervalt.