15 februari 2018

Wet DBA verder uitgesteld: tot 1 januari 2020 geen handhaving

ARBEIDSMARKT

De handhaving van de wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is opnieuw uitgesteld: tot 1 januari 2020 krijgen opdrachtgevers en zzp’ers geen naheffingen en boetes als achteraf wordt geconstateerd dat sprake is van een dienstbetrekking. Vanaf 1 juli 2018 wordt wel de handhaving bij kwaadwillenden uitgebreid. Dit valt te lezen in een kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën.

Met de Wet DBA moest er duidelijkheid komen over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. De Wet DBA leverde juist veel onrust op onder zzp’ers en opdrachtgevers, waardoor het kabinet bezig is met nieuwe wet- en regelgeving die per 1 januari 2020 in werking treedt.

Per 1 juli 2018 is de handhaving bij kwaadwillenden wel uitgebreid. Nu is dit alleen gericht op de ernstige gevallen van kwaadwillendheid (als men opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan), maar vanaf 1 juli 2018 wordt in alle gevallen van kwaadwillendheid gehandhaafd. Er moet dan bewezen worden dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, evidente schijnzelfstandigheid én opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Nederland ICT houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.