3 februari 2016

Wet DBA: modelovereenkomst komt in plaats van de VAR

CONTRACTEN EN VOORWAARDEN

De nieuwe wet houdt in dat er met modelovereenkomsten wordt gewerkt, die in afstemming met de Belastingdienst tot stand zijn gekomen. De Belastingdienst beoordeelt vooraf of er een plicht is tot afdragen van loonheffingen bij gebruik van die modelovereenkomsten. Na goedkeuring is een opdrachtgever die de modelovereenkomsten in zijn contracten met zzp’ers opneemt in principe gevrijwaard van de verplichting tot loonheffing.

Nederland ICT is momenteel in overleg met de Belastingdienst om te komen tot een modelovereenkomst voor gebruik in de ICT sector. Uiteraard houdt Nederland ICT haar leden op de hoogte van de uitkomsten van dit overleg. Overeenkomsten die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld zullen te zijner tijd op de website van de Belastingdienst worden gepubliceerd.

U kunt overigens altijd kiezen tussen een overeenkomst die in overleg tussen Nederland ICT en de Belastingdienst is opgesteld en beoordeeld, en een eigen overeenkomst die u niet aan de Belastingdienst hebt voorgelegd. U bent namelijk niet verplicht uw overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Het voordeel van een overeenkomst die door de Belastingdienst is beoordeeld, is dat de opdrachtgever vooraf grote zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen.