1 februari 2013

Werknemer mag niet op 65-jarige leeftijd ontslagen worden

Objectieve rechtvaardiging

Op het moment dat een werknemer toch op z’n 65e ontslagen wordt, moet hij binnen twee maanden laten weten dat het ontslag in strijd is met de wet. Tegelijkertijd kan hij vragen om het loon uit te betalen over de periode tussen het ontslag en het moment waarop hij AOW krijgt. Mocht een werkgever weigeren om het ontslag in te trekken en het loon te betalen, dan kan de werknemer binnen zes maanden de rechter vragen het ontslag ongedaan te maken.

Een werkgever mag een werknemer alleen eerder dan de AOW-leeftijd ontslaan als daar een goede reden voor is. Dit heet objectieve rechtvaardiging. Voorbeeld: brandweerlieden worden eerder ontslagen om hun veiligheid en gezondheid te beschermen. Het College voor de Rechten van de Mens (vroeger Commissie Gelijke Behandeling)/de rechter beoordeelt of iemand eerder ontslagen mag worden.

(Bron: nieuwsbulletin VNO-NCW)

 

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd