14 februari 2019

Werkgeversvereniging ICT en vakbonden eens over nieuwe ICK-CAO

NLDIGITAL WERKGEVERSVERENIGING, HR-HELPDESK

Werkgeversvereniging ICT en de vakbonden hebben op 13 februari 2019 een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de ICK-branche voor 2019.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Looptijd

1 jaar (1 januari 2019 t/m 31 december 2019).

Salarissen en salarisschalen

De schaalsalarissen en grensbedragen worden met ingang van 1 januari 2019 verhoogd met 2,35%. Conform cluster 11 van de ICK-CAO wordt een verhoging van de salarissen van 2,35% toegepast.

Doelenuitkering

Het percentage van de doelenuitkering zoals beschreven in Cluster 11, artikel 2 wordt voor 2019 vastgesteld op 3,4%. Ondernemingen die conform de sterbepaling van artikel 2 geen bedrijfsregeling overeenkomen voor de doelenuitkering hanteren een eindejaarsuitkering ter hoogte van 2,38%.

Duurzame Inzetbaarheid

In het kader van het project Duurzame Inzetbaarheid (DI) hebben partijen in 2018 vervolg gegeven aan de eerdere stappen. In het tweede kwartaal van 2019 zal een platform Duurzame Inzetbaarheid worden geïntroduceerd dat informatie en inspiratie biedt voor leden en medewerkers in de branche. Iedere medewerker krijgt beschikking over een DI-budget van jaarlijks €300,-, dat kan worden ingezet voor coaching, opleiding of trainingen op het gebied van de eigen inzetbaarheid. Het is de intentie om de komende jaren verder te investeren in Duurzame Inzetbaarheid en dit budget te verruimen.

Op het platform Duurzame Inzetbaarheid zal een aantal bestedingsdoelen worden aangeboden, in het bedrijfsoverleg kunnen daarnaast ook bestedingsdoelen worden overeengekomen.
Het budget is volledig beschikbaar per 1 januari van enig jaar en is geldig tot 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. Het platform Duurzame Inzetbaarheid en het DI-budget zullen gezamenlijk gepresenteerd worden op de ICK-dag die in 2019 zal worden georganiseerd.

Seniorendagen

Het seniorenverlof uit artikel 9, cluster 9, komt te vervallen en daarvoor in de plaats komt voor medewerkers die op 1 januari 2019, 45 jaar of ouder zijn de volgende regeling:
Medewerkers die op 1 januari van enig jaar 56 of 57 jaar zijn hebben recht op 1 dag verlof in de vorm van seniorenverlof. Medewerkers die op deze datum 58 of 59 jaar zijn, hebben recht op 2 dagen seniorenverlof en medewerkers die op deze datum 60 jaar of ouder zijn hebben recht op 3 dagen seniorenverlof. Medewerkers die op 1 januari 2019, 52 jaar of ouder zijn én op 31 december 2018 onder de ICK-CAO vallen, behouden ten minste het jaarlijks aantal dagen zoals dat op hen van toepassing was op 31 december 2018.

Studies en nader overleg

In 2019 zullen cao-partijen overleg voeren en studies starten met de volgende inhoud:

  • Studie naar het verbeteren van het draagvlak voor cao bij medewerkers.
  • Overleg over meer bekendheid voor private aanvulling van WW en WGA.
  • Verkenning van mogelijkheid tot samenwerking voor vertrouwenspersoon ARBO.
  • Vanuit de Werkgeversvereniging ICT zal een studie worden gedaan naar de mogelijkheden/wenselijkheid voor gesubsidieerde deeltijdregelingen.

Tussentijds overleg

Een redactiecommissie zal de nieuwe cao-tekst opstellen en de overige benodigde wijzigingen als gevolg van wetgeving en inhoudelijke verduidelijking van de tekst doorvoeren.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Werkgeversvereniging ICT, tel. 0348 – 49 38 45 of via mail.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd