26 januari 2015

Werkgeversvereniging ICT en vakbonden eens over nieuwe ICK-CAO

WERKGEVERSVERENIGING ICT

De feitelijk betaalde salarissen en de schaalsalarissen worden met ingang van 1 januari 2015 verhoogd met 1,5%, volgens de systematiek in cluster 11 van de ICK-CAO.

Seniorenverlof

Per 31 december 2014 wordt de ingangsdatum van (uitbreiding van) het seniorenverlof voor elke leeftijdscategorie met 2 jaar opgeschoven. Het seniorenverlof gaat daarmee in op 52-jarige leeftijd. Werknemers die in 2015 50 jaar of ouder zijn behouden de dagen die ze al hadden op grond van de 2014-tabel en krijgen er een dag bij als ze daar op grond van de 2015-tabel recht op hebben.

Invulling arbeidsduurverkorting

Bij bedrijven waar een ‘CAO a la Carte’-systeem van toepassing is, met de mogelijkheid tot koop en verkoop van dagen, kan in het Bedrijfsoverleg worden afgesproken om de ADV structureel per medewerker of collectief om te zetten in salaris.

De projecten met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid, Participatiewetgeving en Mantelzorg zullen in 2015 nader uitgewerkt gaan worden.

Leden van de Werkgeversvereniging ICT kunnen de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat hier bekijken (met inloggegevens).