23 januari 2017

Werkgeversvereniging ICT en vakbonden eens over nieuwe ICK-CAO

WERKGEVERSVERENIGING ICT, HELPDESK WERKGEVERS

Werkgeversvereniging ICT, De Unie en CNV Vakmensen hebben op 22 december 2016 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de ICK-branche 2017.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Looptijd

1 jaar (1 januari 2017 t/m 31 december 2017).

Inkomen

De feitelijk betaalde salarissen en de schaalsalarissen worden met ingang van 1 januari 2017 verhoogd met 1,5%, volgens de systematiek in cluster 11 van de ICK-cao.

De Doelenuitkering wordt op 1 januari 2017 verhoogd naar 3%.

De Eindeboekjaaruitkering, voor ondernemingen waar geen afspraken over collectieve doelstellingen zijn gemaakt, wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar 2,1%.

Project Duurzame Inzetbaarheid

Partijen geven het Fonds Collectieve Belangen opdracht het project Duurzame Inzetbaarheid voort te zetten. Het project heeft tot doel beleid te formuleren, initiatieven te stimuleren, ervaringen te delen en bewustwording te vergroten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Project Participatiewetgeving

Partijen zullen tijdens de looptijd van de cao het project Bewustwording Participatiewetgeving voortzetten. Met dit project worden bedrijven in de sector gestimuleerd om extra banen te creëren voor personen met een arbeidsbeperking.

Project Mantelzorg

Tijdens de looptijd van de cao zullen partijen het project Mantelzorg voortzetten. In het eerste kwartaal van 2017 wordt de Helpdesk Werk en Mantelzorg ingericht, die beschikbaar is voor werkgevers en medewerkers in de ICK-branche.

ICK-dag

Medio 2017 organiseren cao-partijen een ICK-dag voor werkgevers, HR-medewerkers, kaderleden van vakorganisaties en OR-leden waarin de resultaten van de projecten worden gepresenteerd.

Tussentijds overleg

a. Een redactiecommissie zal de nieuwe cao-tekst opstellen en de benodigde wijzigingen als gevolg van wetgeving in de tekst doorvoeren.

b. Zodra meer duidelijk is over de mogelijkheden om het 3e WW-jaar /WGA te repareren, zullen partijen – daarbij het advies van de Stichting van de Arbeid in ogenschouw nemende – overleggen over dit onderwerp.