20 juli 2015

WEEELABEX-certificering recyclers verplicht per 1 juli

DUURZAAMHEID

Voor individuele ICT-bedrijven is het van belang na te gaan of de ICT-apparatuur die zij afdanken ook volgens de nieuwe standaard wordt verwerkt.

Volgens de Europese WEEE-directive uit 2012 dienen elektrische apparaten op passende wijze te worden verwerkt. In de Nederlandse Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur, welke per 14 februari 2014 van kracht is geworden, is deze eis ingevuld met WEEELABEX-certificering waar recyclers per 1 juli 2015 aan dienen te voldoen.

In oktober 2014 kreeg SIMS recycling uit Eindhoven als eerste verwerker van ICT-apparatuur het WEEELABEX certificaat overhandigd door Tweede Kamer lid Dijkstra.  In april 2015 waren alle vier de recyclers, die in opdracht van ICT Milieu de door Wecycle ingezameld ICT-apparaten verwerken, al WEEELABEX gecertificeerd. Het overzicht van de recyclers die per 1 juli 2015 gecertificeerd waren staat vermeld op de site van de NVMP. Het actuele overzicht van alle gecertificeerde recyclers wordt bijgehouden door de WEEELABEX organisatie in Praag.

ICT Milieu en het samenwerkingsverband van de NVMP constateren dat er met de momenteel gecertificeerde recyclers voldoende kwalitatief hoogwaardige verwerkingscapaciteit beschikbaar is in Nederland. Echter veel recyclers zitten nog in het proces van certificeren of moeten er zelfs nog aan beginnen. Voor ICT-bedrijven die keten-compliancy nastreven betekent dit dat zij bij de partij aan wie ze hun afgedankte ICT-apparatuur afgeven dienen na te gaan of zij WEEELABEX gecertificeerd zijn ofwel voor de feitelijke verwerking gebruik maken van een gecertificeerde recycler. Daarnaast dringen ICT Milieu en NVMP erop aan dat de regeling gehandhaafd wordt door de inspectie, zodat alle ICT-apparatuur op een goede manier verwerkt kan worden.