24 juli 2012

Wat verstaat ICT~Office onder het thuiskopiestelsel?

Thuiskopiestelsel is achterhaald

De ICT-sector strijdt al jaren voor afschaffing van het thuiskopiestelsel. Dit systeem – waarbij ongeacht het gebruik betaald moet worden voor datadragers – is volledig achterhaald. Het is een systeem dat onrechtvaardig is, want het zadelt mensen bij voorbaat op met een ‘boete’ voor kopieergedrag dat niet is aangetoond. Tevens komt minder dan de helft van het geïnde geld bij de artiesten terecht en is het onduidelijk hoe al het geld wordt verdeeld. Door de huidige ontwikkeling wordt ICT~Office echter gedwongen om toch te gaan praten over dit achterhaalde systeem.

ICT~Office is van mening dat er in de huidige digitale economie voldoende mogelijkheden zijn voor artiesten om de mogelijke schade veroorzaakt door kopiëren te compenseren, bijvoorbeeld door rechtstreeks zaken te doen met hun fans. Ook moet eerst goed onderzocht worden wat de precieze schade is. Zolang artiesten geen goed inzicht hebben in de schade door vermeend kopiëren, kan er niet worden gesproken over heffingen en al helemaal niet over de hoogte van heffingen.

Wat wil ICT~Office bereiken?

  • afschaffen van de huidige thuiskopieheffingen
  • geen nieuwe heffingen op andere datadragers of internetverbindingen
  • voorkomen dat ISP’s politieagent worden
  • Nederland een gidsland laten worden op het gebied van aanbieden van en betalen voor digitale content
  • aanpassen van de Auteurswet aan het internettijdperk van de 21e eeuw