12 mei 2016

Vruchtbare ICT Haalbaarheidstoets EASI2016

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

De ICT Haalbaarheidstoets had als doel om een aantal uitgangspunten in de aanbestedingsstrategie van de EASI2016 te toetsen. In het bijzonder een aantal richtinggevende keuzen die hierin zijn gemaakt.

21 marktpartijen hebben in drie groepen met elkaar gesproken over onderstaande drie hoofdvragen:

  1. Wat vindt u van de beschreven concept aanbestedingsstrategie?
  2. Wat vindt u van de beschreven marktbenadering?
  3. Wat vindt u van een aantal specifieke functioneel technische keuzen?

In een sfeervolle setting en met veel energie deelden de marktpartijen hun mening met elkaar. De aanwezige marktpartijen bestonden zowel uit MKB-bedrijven als uit grootbedrijven. In de gesprekken klonk regelmatig een uniform geluid, maar soms lagen de meningen redelijk uit elkaar. De resultaten van deze ICT Haalbaarheidstoets worden gepubliceerd in een rapportage, die te zijner tijd voor iedereen beschikbaar is.

Naast de consultatie tijdens de ICT Haalbaarheidstoets hebben marktpartijen nog tot 23 mei de mogelijkheid om reacties op het concept strategiedocument EASI2016 in te dienen. Deze staat op de website van het programma Aanbesteding IWR.