7 maart 2017

Volgend kabinet moet investeren in digitale kennis en vaardigheden

ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS

Deze week bracht het CBS een rapport uit over de relatie tussen digitalisering en werkgelegenheid. De conclusie: “Hoewel er geen definitief antwoord valt te geven op de vraag of door digitalisering en robotisering de werkgelegenheid in de toekomst zal afnemen, kan voor de totale werkgelegenheid vastgesteld worden dat er tussen 2001 en 2015 geen aanwijzingen zijn te vinden voor negatieve gevolgen van het toenemende gebruik van ICT.” Kortom: vooralsnog ziet het CBS door digitalisering in de praktijk geen banen verdwijnen. Een opvallende conclusie, want terwijl de kosten van ICT enorm dalen, blijft de werkgelegenheid op peil.

Daarnaast was er in de media veel aandacht voor de verschuiving van werk van ICT-intensieve branches naar minder ICT-intensieve branches. Een onvermijdelijk gevolg van de digitalisering van onze samenleving, en daarmee geen verrassing. Spijtig is dat hierdoor het zorgelijkste punt enigszins onderbelicht blijft; namelijk de werkloosheid onder laagopgeleiden, want die is juist toegenomen.

Het lijkt alsof volgens deze laatste CBS-cijfers lager opgeleiden niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om mee te kunnen in de digitaliseringsgolf. Ook het aandeel middelbaar opgeleiden daalt, maar wel in een lager tempo. Dit is slecht nieuws, maar tegelijkertijd ook goed nieuws.

Met de verkiezingen voor de deur en daarmee ook een nieuw kabinetsbeleid, is dit een uitstekend argument om te investeren in opleidingen, digitale kennis en vaardigheden.

Het belang om iedereen mee te krijgen in deze digitaliseringsgolf is immers groot. Een belang van de gehele Nederlandse economie, zo blijkt uit dit rapport.

En daar staat ook een beloning tegenover voor de hardwerkende bijscholer; de inkomens van de lager opgeleiden stegen de afgelopen jaren wél sneller dan die van de hoger opgeleiden.

Wellicht zou dit ook een steuntje in de rug zijn voor Nederland in de recent uitgebrachte DESI index (index van de Europese Commissie om de digitalisering in lidstaten te monitoren): het kennisniveau met betrekking tot hoogwaardige digitale vaardigheden is in Nederland de afgelopen vier jaar namelijk met nog geen procentpunt gestegen! Genoeg werk aan de winkel dus voor een komend kabinet.