27 mei 2013

Vertrouwen ICT-bedrijven in eigen sector op hoogste punt sinds 2011

Geringe omzetgroei

Evenals in het laatste kwartaal van 2012 laat de ICT-sector ook in het eerste kwartaal van 2013 een geringe omzetgroei zien ten opzichte van een jaar eerder. De segmenten Software en Telecom & Internet groeien licht. Ook bedrijven uit het segment Dienstverlening rapporteren tegen de verwachtingen in een kleine omzetgroei. Krimp is waar te nemen in het segment Hardware & Kantoortechnologie.

Ook is er positief nieuws over de werkgelegenheid in de ICT-sector. Deze nam in het eerste kwartaal van dit jaar iets toe. De toename is geheel te danken aan het segment Software. De werkgelegenheid in de segmenten Dienstverlening en Telecom & Internet bleef gelijk, terwijl er arbeidsplaatsen verdwenen in het segment Hardware & Kantoortechnologie.

Banken onvoldoende bereid om innovatie te financieren

Het thema van de Kwartaalmonitor, editie mei 2013 is innovatie. Maar liefst 81% van de ondervraagde ICT-ondernemingen geeft aan dat banken onvoldoende bereid zijn om innovatie te financieren. Dit is problematisch, omdat deze ondernemers (90%) van mening zijn dat innovatie het voornaamste middel is om bijvoorbeeld tot een groenere economie te komen.

72% van de ICT-ondernemers ziet wel een verbetering van het innovatiebeleid onder de kabinetten Rutte I en II. Dit is van belang, omdat 80% van het panel ondersteuning van onderzoek en innovatie beschouwt als het beleidsterrein dat het meest van belang is voor het ICT-bedrijfsleven. Innovatie wordt gezien als hét middel om uit de crisis te komen.

Volgens het expertpanel van Nederland ICT worden er nog teveel kansen gemist. Zo zijn administratieve lasten nog steeds een probleem. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat de administratieve papierwinkel een reden is om geen gebruik te maken van stimuleringsmaatregelen voor innovatie. Ruim een derde zegt soms af te haken uit onzekerheid over de uitkomst van een aanvraag. Nederland ICT blijft politiek Den Haag daarom wijzen op de noodzaak van administratieve lastenverlichting.

Via onderstaande link kunt u de ICT Kwartaalmonitor, editie mei 2013 downloaden.

ICT Kwartaalmonitor – editie mei 2013