24 juni 2014

Verkrijgen krediet en aantrekken talent grootste uitdagingen voor ICT-bedrijven

ARBEIDSMARKT

Omzet en werkgelegenheid groeien

De totale ICT-markt laat in het eerste kwartaal van 2014 een geringe omzetgroei zien ten opzichte van een jaar eerder. Bedrijven tot 750 werknemers zagen de omzet matig groeien, en zijn hierin positiever dan grotere bedrijven. Deze rapporteerden een zeer geringe omzetgroei. Verwachtingen voor het tweede kwartaal van dit jaar laten hetzelfde beeld zien. Ook op het gebied van werkgelegenheidsgroei doen de kleinere bedrijven het iets beter dan de respondenten met meer dan 750 werknemers, die aangaven dat de werkgelegenheid enigszins was afgenomen.

MKB heeft vertrouwen in eigen sector

Kleine en middelgrote bedrijven geven het vertrouwen in de ICT-sector dan ook een hoog rapportcijfer, respectievelijk een 7,4 en een 7,3. Met een gemiddeld cijfer van 5,8 zijn grotere ondernemingen beduidend negatiever. Het gemiddelde rapportcijfer komt hierdoor uit op een 6,9.

Verkrijgen van krediet en aantrekken gekwalificeerd personeel problematisch

Problemen met het verkrijgen van krediet wordt door de helft van de ondernemers gezien als een belemmering voor groei. Daarnaast lijkt ook de mismatch op de arbeidsmarkt is een remmende factor voor bedrijven: de helft van de respondenten geeft aan problemen te hebben met het aantrekken van kwalitatief goed personeel.

Via onderstaande link kunt u het ICT Marktbeeld, editie juni 2014 downloaden. Het ICT Marktbeeld is de opvolger van de ICT Kwartaalmonitor.

ICT Marktbeeld 2014