20 juni 2012

Vergroening door ICT levert tot 2030 besparing op van €2,8 miljard

DUURZAAMHEID

Naast de verduurzaming van andere sectoren is ook de potentiële energiebesparing van de ICT-sector zelf in kaart gebracht. Deze mogelijke jaarlijkse energiebesparing is vergelijkbaar met het verbruik van een stad als Rijswijk.

Gebruik maken van virtualisatie en cloud computing

De Routekaart ICT 2030 is opgesteld door ICT~Office en mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). In het rapport is de mogelijke energiebesparing met behulp van ICT in zowel de ICT-sector zelf als andere sectoren in kaart gebracht.

Uit de Routekaart blijkt dat de ICT-sector de al geïnstalleerde capaciteit beter kan benutten door gebruik te maken van technieken als virtualisatie, cloud computing, datadeduplicatie en thin provisioning. In datacenters wordt gezocht naar maatregelen om het energiemanagement verder te verbeteren. De ontwikkeling van efficiëntere hardware, ICT-componenten en netwerken maken ICT-toepassingen energie-efficiënter. Ook energiezuinige software zal bijdragen aan energie-efficiëntie.

Energiemanagement en Het Nieuwe Werken

De mogelijke besparingen met behulp van ICT in andere sectoren zijn nog veel groter. ICT kan door geïntegreerde beheersystemen het energiegebruik in de woon- en werkomgeving optimaliseren. Via energiemanagement worden apparaten automatisch bestuurd. Voor de openbare ruimte is de grootste winst te behalen op het gebied van openbare verlichting. Die kan efficiënter worden bestuurd door dynamisch dimmen.

Met het verder stimuleren van Het Nieuwe Werken kan het aantal zakelijke kilometers worden teruggebracht. De totale besparingen tot 2030 in de bebouwde omgeving door de inzet van ICT bedragen bijna 120 PetaJoule (met een toerekenbare energiebesparing  van € 2,3 miljard).

Besparingen in de sectoren energie en logistiek

Er zijn ook kansen in de energiesector zelf. Voor de huidige verouderde elektriciteitsnetten komen Smart Grids in de plaats. Deze slimme netten maken gebruik van decentraal opgewekte energie. ICT kan het net slimmer maken door real time monitoring & netmanagement en het beschikbaar stellen van verbruiks- en prijsinformatie. De besparing betreft hier 6,7 PetaJoule (met een besparing van € 45 miljoen).

In de sector logistiek valt winst te behalen door het optimaliseren van het pakket- en containervervoer. Door containers en pakketten efficiënter te vervoeren kunnen vervoersbewegingen worden teruggebracht. De besparing betreft hier 10,25 PetaJoule (met een besparing van € 410 miljoen).

Download hier de Routekaart ICT 2030