2 mei 2016

Vaarwel VAR: vanaf nu geldt de modelovereenkomst inhuur ICT’ers

ZELFSTANDIGEN IN DE ICT, HELPDESK JURIDISCH, ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

Dat betekent dat de oude Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft en voor de inhuur van zelfstandigen ICT’ers vanaf nu gewerkt kan worden met zogenaamde modelovereenkomsten. Voor de inhuur van ICT-ers  is er een speciale modelovereenkomst die door Nederland ICT in overleg met de Belastingdienst is opgesteld.

De door Nederland ICT opgestelde overeenkomst voor ICT professionals is inmiddels goedgekeurd door de Belastingdienst. Het staat opdrachtgevers nog steeds vrij om een eigen overeenkomst op te maken.

Het model van Nederland ICT houdt rekening met de gebruikelijke werkwijze in de ICT-sector. Zo is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen die veel wordt gebruikt in de sector. Verder is sprake van een inspanningsverplichting, omdat in veel ICT-projecten, waaronder agile ontwikkelingstrajecten, niet van tevoren een bepaald resultaat benoemd kan worden. Tot slot is een belangrijke standaardclausule opgenomen over het overdragen van rechten van intellectuele eigendom.

Op 24 mei is onze volgende bijeenkomst over de Wet DBA. Dan gaan we samen met onder andere de Belastingdienst in op de gevolgen van de overgang van VAR naar DBA voor ICT-bedrijven. De bijeenkomst is gratis voor leden van Nederland ICT. Kijk hier voor meer informatie.

Download hier de officiële (PDF-)versie van de modelovereenkomst van de website van de Belastingdienst (inclusief hun toelichting). Wij hebben voor ICT-bedrijven een eigen toelichting op de modelovereenkomst geschreven. Voor het gemak kun je ook onze Word-versie van de modelovereenkomst downloaden.

De afschaffing van de VAR zorgt voor grotere onzekerheid over vrijstelling van belastingafdrachten voor opdrachtgevers. Dat kan leiden tot een rem op de inzet van ZZP-ers en verminderde flexibiliteit bij inhuur van ICT-professionals. Nederland ICT is van mening dat ontwikkelingen die flexibele inzet van mensen tegengaan daarom niet de juiste weg zijn. Nederland ICT zal zich daarom blijven inzetten voor het wegnemen van drempels om die gewenste flexibiliteit te vergroten. Voor nu biedt het contracteren op basis van een goedgekeurde modelovereenkomst de meeste zekerheid.