11 september 2015

UWV: nog steeds tekort aan hoogopgeleide ICT’ers

ARBEIDSMARKT

Arbeidsmarkt trekt aan, krapte aan personeel neemt toe

De arbeidsmarkt voor technische beroepen trekt aan, aldus het UWV. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er al 38% meer vacatures dan twee jaar geleden. De krapte voor de informaticaberoepen neemt dus toe. Bedrijven hebben met name moeite om vacatures op hoger en wetenschappelijk niveau te vervullen, bijvoorbeeld voor developers en programmeurs in specifieke talen, testers, security specialisten en business analisten. De gestegen vraag voor deze functies is het gevolg van technologische ontwikkelingen als Cloud Computing, Big Data en Cyber Security. Tegelijkertijd is er sprake van een oververtegenwoordiging van mbo-studenten ten opzichte van de vraag vanuit werkgevers. Positief is wel dat een aanzienlijk deel van de mbo-studenten informatie- en communicatietechnologie doorstroomt naar vervolgonderwijs.

Mismatch op de arbeidsmarkt

De conclusies van het UWV-rapport sluiten aan op de resultaten van een onderzoek dat Nederland ICT vorig jaar uitvoerde. Ook daaruit bleek er sprake te zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod op de ICT-arbeidsmarkt. Er zijn veel moeilijk vervulbare vacatures, terwijl er ook veel ICT’ers zonder baan zitten. De mismatch zit hem in opleidingsniveau, maar ook in specifieke vaardigheden.

Initiatieven

Het oplossen van deze mismatch is een van de speerpunten van Nederland ICT. Samen met het ministerie van EZ en andere partners wordt gewerkt aan een Human Capital Agenda ICT, die deze problematiek adresseert. Daarnaast is Nederland ICT van plan te experimenteren met vraagfinanciering. We voeren gesprekken met hogescholen over welke behoefte bedrijven hebben qua deeltijdaanbod. Die hbo-instellingen gaan dan vakkenpakketten aanbieden afgestemd op de wensen van het ICT-bedrijfsleven. Eerder dit jaar tekende Nederland ICT ook het CodePact, een initiatief waarin het bedrijfsleven zich inzet om coderen op basis- en voortgezet onderwijs te bevorderen. Daarnaast is Nederland ICT een van de organisaties achter Geef IT Door. In dit project geven IT-professionals gastlessen op scholen om leerlingen enthousiast te maken voor een carrière in de ICT.