7 mei 2013

Unieke samenwerking telecomaanbieders bij calamiteiten toont aan dat gebruiker op de eerste plaats komt

TELECOM

Roamingoplossing

Grote calamiteiten doen zich gelukkig zelden voor. Als zoiets toch gebeurt, is er te weinig tijd om afspraken te maken om spraakverkeer mogelijk te blijven maken. De nu gemaakte afspraken laten zien dat de telecomsector oog heeft voor de belangen van elkaars gebruikers.

De samenwerking van de aanbieders in de telecomsector is uniek in Europa en, voor zover bekend, in de wereld. Dat dit niet elders gebeurt, komt doordat het overnemen van elkaars verkeer een complexe aangelegenheid is. De Nederlandse telecomsector is dan ook de eerste ter wereld, die voor grote calamiteiten bij operators een roamingoplossing voor spraak en sms heeft afgesproken en ontworpen.

Draaiboek Regional Roaming

In het draaiboek Regional Roaming is vastgelegd dat de drie aanbieders gebruik maken van elkaars mobiele netwerken wanneer een aanbieder in een bepaalde regio, gebied of stad in Nederland te maken krijgt met een grootschalige en langdurige storing of uitval van het mobiele telefonienetwerk.

Dit betekent in de praktijk dat het draaiboek in werking treedt als een grote groep gebruikers geraakt wordt, de aanbieder geen mobiele telefonie meer kan leveren en de verwachte hersteltijd van het getroffen netwerk meer dan drie dagen is. De uiteindelijke beslissing tot Regional Roaming is en blijft de verantwoordelijkheid van de getroffen aanbieder.