10 december 2015

Tweede Kamer steunt investeringen SURF

Nederland ICT riep eind vorige week de Kamer op het amendement te steunen. De hoogwaardige kennis van SURF levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse digitale infrastructuur. Onlangs vroeg de Tweede Kamer het kabinet om de digitale infrastructuur te erkennen als derde mainport. Met het aannemen van dit amendement voegt de Kamer de daad bij het woord.