14 juni 2018

Tweede Kamer stemt voor snelle duidelijkheid rondom 5G

TELECOM

Er moet op korte termijn meer duidelijkheid komen over de beschikbaarheid van de 3,5 GHz-frequentie bij de uitrol van 5G. Ook moet er waar nodig worden gezocht naar alternatieven, zodat gebruik van deze frequentie mogelijk wordt.

Nederland ICT is tevreden over de uitkomst van de stemming die afgelopen dinsdag 12 juni in de Tweede Kamer werd gehouden. De verschillende aangenomen moties onderschrijven het standpunt van Nederland ICT dat het van groot belang is dat er snel duidelijkheid komt over de beschikbaarheid van de 3,5 GHz band. Om als Nederland ook op termijn digitale koploper te kunnen blijven is de beschikbaarheid van voldoende frequentieruimte cruciaal, alleen dan zal de benodigde infrastructuur voor volwaardige 5G technologie uitgerold kunnen worden. Deze nieuwe infrastructuur zal de basis vormen van veel nieuwe ICT-producten en diensten en dus cruciaal voor de ICT-sector.

Samenhang tussen 5G en de 3,5 GHz-frequentie

De uitrol van 5G is van groot belang, omdat dit supersnelle mobiele internet veel nieuwe mogelijkheden voor innovatieve producten of diensten met zich meebrengt. Denk daarbij aan een arts die op afstand kan opereren met behulp van een robotarm, industriële systemen die op grote schaal onderling communiceren of auto’s die voor autonoom vervoer afhankelijk zijn van realtime verkeersdata. De enorme datastromen die door deze nieuwe toepassingen worden gegenereerd, moeten snel en veilig over de digitale infrastructuur worden getransporteerd. Daar biedt de 3,5 GHz-frequentie de uitkomst. Het toekomstig gebruik van deze frequentieband is inmiddels tot een internationale standaard verheven. Het is dus cruciaal dat Nederland de 3,5 GHz ook snel vrijmaakt voor mobiele communicatie. Nu wordt de band in grote delen van het land nog gebruikt door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Zoeken naar alternatieven voor Burum

De Tweede Kamer stemde ook vóór het aangaan van gesprekken met buitenlandse diensten die gebruik maken van het satellietpark in Burum (ook wel ‘Het grote oor’), zodat samen gezocht wordt naar alternatieven. Deze satellieten zijn vanuit hun Sigint-functie afgestemd op de 3,5 GHz-frequentie, waardoor overige communicatie boven de lijn Zandvoort-Coevorden niet over deze frequentie mag gaan. Als vanzelfsprekend belemmert deze frequentiebeperking de uitrol van 5G. Eind 2018 zal de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat duidelijk moeten maken hoe zij dit probleem denkt op te lossen. Voor telecombedrijven is deze informatie cruciaal, omdat zij hun strategie moeten bepalen voor de multibandveiling die waarschijnlijk in 2019 of 2020 zal plaatsvinden.

Ook buitengebieden ontsluiten

Daarnaast ziet de Tweede Kamer het belang van voldoende frequentieruimte om ook de buitengebieden, ook in het Noorden van Nederland, te ontsluiten. Vanwege de hoge frequentie is daar de uitrol van 5G niet eenvoudig, maar volgens de Tweede Kamer noodzakelijk om geen achterstand op te lopen bij de ontwikkelingen van 5G in Europa.